Ders Adı Genel Mikrobiyoloji
Ders Kodu SUM-208
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 1-Behire Işıl DİDİNEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Mikroorganizmaların karekteristik özelliklerini bilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Mikroorganizmalar,Mikroorganizmaların sınıflandırılması, mikroorganizmaların teşhis metotları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Mikroorganizmaların karekteristik özelliklerini bilmek
Dersin Amacı Dersin amacı, mikroorganizmaları tanımlayarak, genel özellikleri hakkında bilgi vermektir. Bu bağlamda mikroorganizmaların faydaları ve zararları su ürünleri açısından etkileri incelenecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Canlı Dünyasında Mikroorganizmaların yeri, Mikro organizma grupları Mikrobiyolojinin tarihçesi Uygulama: Gram boyama, Asit-fast boyama, Kapsul boyama, Endospor boyama
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
2 Prokaryotik ve ökaryotik hücreler, prokaryotik -lerin özellikleri ve ökaryotlardan başlıca farkları Uygulama: Bakterilerde Hareketlilik tespiti
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
3 1. Mikroorganizmaların Tanımı ve sınıflandırılmasındaki temel yöntemler Uygulama: Mikrobiyolojik ortamlar ve hazırlanması, Saf kültür teknikleri
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
4 Mikroorganizmaların büyüklüğü, Bakteri hücre- lerinin morfolojik yapısı Bakteri hücrelerinin anotomik yapısı Uygulama: Sitokrom oksidas testi, Oksidasyon-Fermantasyon testi
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
5 Bakteri enzimlerinin karekterleri, Fiziksel ve kimyasal faktörlerin ikroorganizmalar üzerine etkisi Uygulama: Vibriostat (O/129) testi
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
6 Mikroorganizmaların beslenme ve metaboliz- ması, Mikroorganizmaların beslenme ve üremesine etki eden çevre faktörleri Uygulama: Jelatin hidrolizi
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
7 Mikroorganizmaların beslenme ve üreme ortamları Uygulama: Hemolizin üretimi
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
8 Bakteriyolojik besiyerleri
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
9 Sterilisazyon yöntemleri, Sterilizasyon için hazırlık Kimyasal maddeler ile sterilizasyon Uygulama: Karbonhidrat fermantasyonu
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
10 Mikroorganizmaların birlikte yaşamaları, Bakterilerde üreme, Bakteriyel Balık Patojenleri Uygulama: İMVİC testleri: İndol Üretimi, Metil Kırmızısı, Voges Proskaver, Nitrat testleri
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
11 Funguslar, Mantar fizyolojisi, Balıklarda patojen akuatik mantarlar, Aseksüel sporlar, Seksüel sporlar Uygulama: Sitrat testi, Katalaz testi, H2S üretimi
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
12 Virusların yapısı, Virüslerde çoğalma, Balıklarda görülen viruslar Uygulama: Antibiyogram ve ATB –Vet Strip sistemleri
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
13 Protozoonlar Uygulama: Protozoaların ve mantarların mikroskobik incelemeleri
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
14 Akuatik bakteriyoloji Uygulama: İdentifikasyon için Hızlı teşhis kitleri(API 20 E)
  Ön Hazırlık: Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 10 5 50
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 136    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7.
Diğer Kaynaklar Arda, M.(1997) Temel Mikrobiyoloji. Medisan Yayınları, No:25, ISBN 975-7774-22-7. Prescot, L.M., Harley, J.P., Klein, D.A., 1996. Microbiology.WCB Publishers
Materyal
Dökümanlar Ders notu, ingilizce ,Türkçe kaynaklardan yaralanılacaktır
Ödevler Dönem içinde derle ilgili bir tane ödev hazırlamak ve sunmak
Sınavlar Vize+ödev+final=%30+%10+%60
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)