Ders Adı İşletme Yönetimi
Ders Kodu SUM-212
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 1-Nalan Özgür YİĞİT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek 2- Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 3-İşletmelerin devamlılığı için teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen ve Ar-ge çalışmalarını öneminin farkında olan
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmeler hakkında genel bilgiler, İşletmenin fonksiyonları, İşletmenin çevresi ile etkileşimi, İşletmelerin amaçları, işletmenin diğer bilim dallarıyla ilişkisi, işletme yönetiminin temelleri, Yönetim süreci, Yöneticilerin sahip olması gereken nitelikler, Yönetim kademeleri, İnovasyon nedir? İnovasyon kim içindir? Yenilikçilik neden önemlidir? Yeni iş modelleri geliştirmek neden önemlidir? İnovasyon yönetiminin temeli nedir? İnovasyon stratejisi nasıl hazırlanır? İnovasyon süreçleri nelerdir? İnovasyonda başarı nasıl yaratılır? Yetki paylaşımının, teknolojik gelişmelerin, piyasa takibinin önemi, Yeni ürün geliştirirken nelere dikkat edilmeli, neden yeni ürün geliştirilmeli, ürün geliştirme sürecinde püf noktalar, müşteri yeni üründen neler bekler, hizmet içi eğitim neden önemlidir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ar-ge'nin su ürünleri sektörü için önemini kavramak Pazar araştırmalarının önemini kavratma İşletme yönetiminde koordinasyonun öneminin kavranması
Dersin Amacı Su Ürünleri Mühendisi olarak mezun olacaklar ve sorumlulukları dahilinde çalışacakları işletmeleri (Su Ürünleri İşleme Tesisi, Su Ürünleri Yetiştiricilik Ünitesi vb.) düzenli ve bilinçli bir şekilde sevk ve idaresini yapabilme becerisi kandırmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: Ders Notu
2 İşletme yönetiminin fonksiyonları
  Ön Hazırlık: Ders Notu
3 İşletme düzeni
  Ön Hazırlık: Ders Notu
4 Görev ve sorumluluk paylaşımı
  Ön Hazırlık: Ders Notu
5 İşletmenin genel çevresi ve İşletmenin yakın çevresi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
6 İşletmenin ekonomik amaçları
  Ön Hazırlık: Ders Notu
7 İşletmenin sosyo-kültürel amaçları
  Ön Hazırlık: Ders Notu
8 İşletme yönetiminde planlamanın önemi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
9 İşletme yönetiminde koordinasyonun önemi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
10 İşletme yönetiminde kontrolün önemi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
11 Ar-ge çalışmalarının önemi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
12 Sektörün yakından takip etmenin önmi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
13 Hizmet içi eğitimin önemi
  Ön Hazırlık: Ders Notu
14 Genel Değerlendirme
  Ön Hazırlık: Ders Notu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 3
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 3
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 4
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 4
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 3
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 2
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 5
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 123    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders Notları
Diğer Kaynaklar İnternet Olanakları
Materyal
Dökümanlar Ders Notları ve Powerpoint Sunu
Ödevler
Sınavlar Ara sınav ve final sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)