Ders Adı Motor Bilgisi
Ders Kodu SUM-214
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Mete KUŞAT 3-Mete KUŞAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)İki zamanlı ve dört zamanlı motorlar 2)Otto motorları hakkında bilgi sahibi olmak 3)Motorların çalışan parçalarının isimlerini ve görevlerini bilmek 4)Benzinli motorlar ve önemli parçaları 5)Dizel motorlar 6)Gemi motorları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Deniz motorlarının dizel veya benzinli olmalarına göre özellikleri, iki ve dört zamanlı motorların çalışma prensipleri motor parçaları, gemi motorlarının soğutma özellikleri .
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Gemi motorlarının özellikleri 2) Gemi motorlarının çeşitleri 3) Gemi motorlarının soğutulması
Dersin Amacı Balıkçı gemilerinde ve ticari gemilerde bulunan termik motorlar ve elektrikli motorların özellikleri, çalışma prensipleri, bakımları kullanılırken dikkat edilecek hususlar bu dersin amaçları içersindedir. Termik motorlar genellikle dizel ve benzinli olma özelliklerine göre ayrılırlar. Ayrıca dört zamanlı ve iki zamanlı çalışmaları diğer özellikleridir. Motorların işleyen parçaları olan piston, segman, piston kolu, krank mili, volan, süpaplar, eksantrik mili gibi konular ele alınacaktır. Diğer termik motorlar içersine giren gaz jenaratörleri , gaz türbinleri hakkındada bilgiler verilecektir.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Termik motorların tarifi ve çeşitleri
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s.
2 Otto motorları
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s.
3 Dört zamanlı Otto motorlarının çalışma prensipleri
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s.
4 Motorların hareket etmeyen parçaları
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s.
5 Motorların işleyen parçaları
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s.
6 Motorların kumanda organları süpaplar, eksantrik mili
  Ön Hazırlık: Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s.
7 Gemi motorları ve özellikleri
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
8 Motorlarda kullanılan yakıtlar
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
9 İki zamanlı Otto motorlar
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
10 Dört zamanlı dizel motorlar
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
11 İki zamanlı dizel motorlar
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
12 Gaz türbinleri ve jeneratörleri
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
13 Motorların soğutulması
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
14 Motorların yağlanması
  Ön Hazırlık: Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN(1998) Gemi Makineleri Operasyonu-2Birsen Yay. Evi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 2
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 1
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 2
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 3
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 2
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 3
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 5
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 3
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 2
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 3
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 3
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 2
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 4
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 4
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu P
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Hamit DEMİRTAŞ (1970) Termik Motorlar. AÜ. Ziraat Fak. Yay. ANKARA 479 s. Öğr. Gör. Fahrettin KÜÇÜKŞAHİN (1998) Gemi makineları Operasyonu. Birsen Yay. 643 s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Bir ara sınav, bir final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)