Ders Adı Türkiye Sulak Alanları
Ders Kodu SUM-216
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları 7-Arş. Gör. Salim Serkan GÜÇLÜ 6-Gürkan DİKEN
Dersin Öğrenme Çıktıları 1-Balıkların morfolojik ve anatomik özelliklerinin tanıtımı 2-Kıkırdaklı ve kemikli balıkların genel özelliklerinin anlatımı 3-Tür kavramı, Allopatrik ve simpatrik türleşme 4-Tayin anahtarının kullanımı 5-Endemizim ve endemik balıkların tanıtımı
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Balıkların omurgalı canlılar içindeki yeri, morfolojik ve anatomik özelliklerinin tanıtmı. İsimlendirme nedir? Hayvanlara nasıl isim verilir. Kıkırdaklı ve kemikli balıkların genel özellikleri ve önemli farklılıklarının anlatımı. Kıkırdaklı ve kemikli balıklara ait önemli familyaların taksonomik özelliklerinin tanıtımı . Türkiyenin ekonomik deniz ve içsu balıklarının biyolojik özelliklerinin taıtımı. Türkiyenin zoocoğrafik önemi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1-Taksonomik karakterler göre balıkları sınıflandırmak 2-Kemikli ve kıkırdaklı balıklara ait önemli familyaları ve bunların örnek türlerini tanıma 3-Türkiyenin ekonomik deniz ve içsu balıklarının, zoocoğrafik ve biyolojik özelliklerinin tanıma
Dersin Amacı Balıkların canlılara alemindeki yeri, morfolojik ve anatomik özelliklerine dayanılarak ilkelerinden gelişmişlerine kadar ilişkilerinin belirlenmesi, isimlendirme ve sınıflandırmanın nasıl yapıldığının anlatımı amaçlanmıştır. Kıkırdaklı ve kemikli balıkların genel özellikleri ve önemli farklılıklarının anlatımının yanı sıra, bu balıklara ait önemli familyaların taksonomik ve bazı biyolojik özelliklerinin uygulamalı olarak anlatımı geçekleştirilecektir. Ayrıca ülkemizin önemli deniz ve içsu balıklarının biyolojik ve ekonomik önemleri ile endemik balıklarımız konusunda ayrıntılı bilgi sunulacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Balıkların canlılar alemindeki yerinin anlatımı
  Ön Hazırlık: Giriş,Ders içeriğnin sunumu, Balık Anatomisi ders notları
2 İsimlendirme (Nomenclatur) sistemi nedir? Canlılara nasıl isim verilir.
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları
3 Agnatha (Çenesizler), Chondrichthyes (Kıkırdaklı balıklar) ve Osteichthyes (Kemikli balıklar)’in genel özelliklerinin uygulamalı olarak anlatımı
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları İhtiyoloji,Türkiye Tatlısu Balıkları,
4 Carcharhinidae, Lamnidae, Alopiidae, Cetorhinidae, Sphyrnidae, ve Squalidae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları Fishes of the World
5 Squatinidae, Torpedinidae, Rajidae, Dasyatidae,Myliobatidae ve Mobulidae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları Fishes of the World
6 Anguillidae, Muraenidae, Congeridae ve Clupeidae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerlerinin tanıtmı
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları Fishes of the World
7 Engraulidae, Salmonidae ve Esocidae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları Fishes of the World
8 Arasınav
9 Cyprinidae, Cobitidae, Siluridae,Clariidae ve Cyprinodontidae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Balık sistematiği Ders notları, Fishes of the World, Türkiye Tatlısu balıkları Handbook of European Freshwater Fishes
10 Mugilidae, Percidae, Moronidae ve Sparidae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerinin tanıtımı
  Ön Hazırlık: Balık sistematiği Ders notları, Fishes of the World, Türkiye Tatlısu balıkları Handbook of European Freshwater Fishes
11 Carangidae, Serranidae, Mullidae, Scombridae familyalarının taksonomik özellikleri, örnek türlerinin tanıtmı
  Ön Hazırlık: Fishes of the World, Türkiye Tatlısu balıkları Handbook of European Freshwater Fishes
12 Gadidae, Triglidae, Pomatomidae familyalarının taksonomik özellikleri ve örnek türlerinin tanıtmı
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları Fishes of the World
13 Bothidae, Scorpeanidae, Scophthalmidae, Solesidae ve Trachinidae familyalarının taksonomik özellikleri ve örnek türlerinin tanıtmı,
  Ön Hazırlık: Balık sitematiği ders notları Fishes of the World
14 Türkiyenin önemli sulak alanları ve zoocoğrafik önemi, biyolojik çeşitlilik ve endemik balıklar
  Ön Hazırlık: Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 2
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 5
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 10
Devam 1 10
Uygulama 10 10
Labaratuvar 1 5
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 5
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 16 4 64
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 16 2 32
Ödevler 1 8 8
Sunum 1 4 4
Proje 1 5 5
Laboratuar Çalışması 3 2 6
Arazi ya da Alan Çalışması 2 4 8
Ara Sınavlar 1 12 12
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 12 12
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Küçük, F. Balık sitematiği ders notları. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 2007 Küçük, F. Balık Anatomis ders notları. SDÜ. Eğirdir Su Ürünleri Fakültesi, 2010
Diğer Kaynaklar Demir, N. İhtiyoloji Ders kitabı. Geldiay, R ve Balık, S. Türkiye Tatlısu Balıkları Demirsoy, A. Genel ve Türkiye Zoocoğrafyası Kottelat, M ve Freyhof, J. Handbook of European Freshwater Fishes Nelson S.J.Fishes of the World(4.Baskı)
Materyal
Dökümanlar Resim ve slaytlar, şekiller ve müze örnekleri
Ödevler balıkların morfolojik ve anatomik özelliklerini araştıran ödevler
Sınavlar dönem içinde en az bir veya 2 ara sınav, dönem sonunda final sınavı yapılır.
Materyal Diğer Balık avcılığı ve habitat özelliklerini göstermek için günü bir yakın çevreye gezi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)