Ders Adı İstatistik
Ders Kodu SUM-302
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Orhan Demir
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Tanımlar, verileri toplamak ve değerlendirmek Uygun analiz tekniklerini kullanmak, Kontrol testlerinin kullanmak ve yorum yapabilmek,
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İstatistiksel hesaplama, analiz, test tekniklerini ve sonuçları yorumlamak
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su Ürünleri yetiştiriciliği çalışmalarında istatistiksel yaklaşımlardan yararlanmak
Dersin Amacı Araştırmalarda bilimsel yöntemleri kullanmak,
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İstatistiğe Giriş, İstatistik ve biyoistatistik,
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
2 Temel kavramlar ve tanımlar
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
3 Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
4 Olasılık
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
5 Frekans Dağılımları ve diğer Dağılımlar
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
6 Örnekleme yöntemleri
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
7 Normal Dağılımlı Popülasyonlardan örnekleme
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
8 Standart ve Normal dağılım,
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
9 Hipotez testlerine giriş
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
10 t-Dağılımı, Khi-Kare Dağılımı
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
11 Korelasyon, Regrasyon
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
12 Bağımlı ve bağımsız örnek ortalamaları arası farklılıklar
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
13 F-dağılımı ve F- testi, Tek yönlü variyans analizi,
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
14 Çift yönlü variyans analizi
  Ön Hazırlık: Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 4
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 4
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 4
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 5
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 5
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 5
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 5
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 5
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 1
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 4
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 5
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 4
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 4
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 4
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Ödevler 1 4 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 69    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Deneysel İstatistik Metotları (Necdet Yurtsever), SPSS ile Biyoistatistik ( Kazım Özdamar), Araştırma ve Deneme Metodları (Düzgüneş, O. ve ark)
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar Bir ara sınavı ve final başarısına katkısı%40 Bir final sınavı ve final başarısına katkısı %60
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)