Ders Adı Balık Hastalıkları
Ders Kodu SUM-304
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Seçil METİN
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Akuakültürde sağlık problemlerinin yönetimi ve infeksiyöz etkenlerin identifikasyonunu kapsamaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Akuakültürdeki en yaygın görülen balık hastalıklarından korunma, yöntemleri, hastalıkların diagnosisi ve tedavi tekniklerini öğretmek amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 Balık sağlığını koruma prensiplerinin anlaşılması
2 Akuakültürde bakteriyel, fungal, parasitik ve bazı viral hastalıkların diagnosisinin anlaşılması
3 Kültürü yapılan balıklarda sağlık sertifikası düzenlenmesi
Hafta Konular  
1 Balık Hastalıklarına giriş ve balık hastalıklarında kullanılan bazı terimler
2 Balık patojenlerinin tanımı, bakteriyel, viral, mantar ve paraziter hastalıklar
3 Balıklarda görülen önemli bakteriyel hastalıklar, Furunkulosis
4 Hareketli Aeromonas enfeksiyonları, Vibriosis, Yersiniosis
5 Kolumnaris, Psikrofilosis (RTFS), Pasterollosis
6 Ülser Hastalığı, Piscirickettsiosis,Bakteriyel Solungaç Hastalığı
7 Gram pozitif bakterilerin neden olduğu hastalıklar, Streptococcosis, Böbrek hastalığı
8 Ara sınav
9 Staphylacoccosis,Mycobacteriosis-Tuberkülosis,Nocardiosis,Botulism
10 Viral hastalıklar; İnfeksiyöz Salmon Anemi (ISA), Salmon Leukaemia, Lymphocyctis ,Sazan bahar viremisi
11 Mantar hastalıkları; Saprolegnia, Plak Hastalığı
12 Mantar hastalıkları; Ichthyophonus Hastalığı, Branchiomyces İnfeksiyonları
13 Paraziter Hastalıklar; Monogeneanlar-Gyrodactylus, Göz Kurdu, Nematod Anguillicosis, Costia, Hexamita, Ichthyophthirus, Chilodonella
14 Paraziter Hastalıklar; PKD, Dönme Hastalığı- Myxobolus Cerebralis, Şerit Kurtlar, Diken Başlı Kurtlar, Tatlısu Ve Deniz Balıklarında Parazitik Crustaceae, Argulus (Balık Biti), Sülükler, Piscicola
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sucul ortam ve Su Ürünleri Mühendisliği alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, 1
2 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Su Ürünleri Mühendisliği problemlerine uygulayabilme, 1
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak, 4
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak, 4
5 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme, 3
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek, 3
7 Sorgulayıcı ve araştırıcı olma, bilgiye ulaşma, analitik düşünme ve tasarım yapabilme, 2
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak, 4
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmek, 3
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek, 4
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek, 4
12 Su ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek, 3
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak, 4
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek, 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 124    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Balık Hastalıkları Ders Notları
Diğer Kaynaklar Bruno, D.W., Alderman, D. J., Schlotfeldt, H.J., 1997. What Should I Do?. Apractical Guide for the freshwater fish farmer. ISBN 0-9526242-0-6. Woo, P.T.K., Bruno, D.W., 1999. Fish Diseases and Disorders: Volume 3; Viral, Bacterial and Fungal Infections. CABI publishing, Newyork. Pp. 142. Noga, E.J., 2000. Fish Diseases: Diagnosis and Treatment. Iowa State University Press, Ames.,pp 367. Bullock, G.L., Sniesko, S.F., 1971. Bacterial Diseases of Fish. Diseases of Fishes, book 2A.. T.F.H., 56-80 pp
Materyal
Dökümanlar Ders notları ve konuya ilişkin Türkçe-Yabancı makaleler
Ödevler Her öğrenciye ilgili ders konuları hakkında dönem ödevi hazırlatılması ve derste sunması
Sınavlar Ara sınav + Ödev + Final sınavı = % 30 + % 10 + % 60
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)