Ders Adı Ağ Materyalleri ve Ağ Yapım Tekniği
Ders Kodu SUM-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Mete KUŞAT
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)Balık ağı yapımında kullanılan lifler 2)Ağ iplerinin bükülmesi ve numaralandırılması 3)Balık ağlarının örülmesi 4)Balık ağlarının donatılması 5)Ağların kesilmesi ve bu parçaların birbiriyle birleştirilmesi 6)Balık ağlarının yakalara birleştirilmesi 7)Ağlar için kurşun ve mantar denge hesaplamaları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ağ iplerinin numaralandırılması, bükülmesi ve ipleri oluşturan liflerin fiziksel özellikleri, ağların örülmesi belli bir donam oranıyla donatılması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su ürünleri sektöründe balık ağlarının özellikleri ve bunların kullanılması
Dersin Amacı Balık avcılığında kullanılan malzemelerin büyük bir çoğunluğu balık ağlarından yapılmaktadır. Son yıllarda deniz balığı yetiştiriciliğinin kafeslerinde de yaygın olarak balık ağları kullanılmaktadır. Balık ağlarının yapımında kullanılan liflerin yapısı ve bu liflerden oluşan iplerin özellikleri, ağların örülmesi, monofilament ve multifilament ağlar, halatlar, ağ gözlerinin artırılması ve eksiltilmesi, ağların kesilmesi, donatılması (serbest ve sabit donam), ağların yakaya birleştirilmeleri, donam faktörü, uzatma ağlarının denge hesapları gibi konular bu dersin amacı içersinde olacaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ağ yapımında kullanılan liflerin fiziksel ve kimyasal özellikleri
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
2 Balıkçılıkta ve ağ yapımında kullanılan iplerin bükülmesi numaralandırılması ve dayanıklılıklarının artırılması
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
3 Ağların örülmesi, düğümlü ve düğümsüz ağlar
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
4 Monofilament ve multifilament ağların özellikleri ve bunların donatılması
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
5 Halatlar, halatların çeşitleri, numaralandırılmaları
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
6 Elle ve kalıpla ağ örülmesi, ağ gözlerinin eksiltilmesi ve artırılması
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
7 Sancak düğümlü ağlar
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
8 Balık ağlarınd kesim formülleri
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
9 Kumaş ağdan daire şeklinde ağ kesilmesi
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
10 Ağların donatılması, donam faktörü
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
11 Teorik olarak donatılacak ağların alan hesapları
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
12 Serbest, sabit ve küpeli donam şekilleri
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
13 Donatılmış ağlarda denge hesapları
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
14 Kurşun ve mantarların su içersinde batırma ve kaldırma kuvvetleri
  Ön Hazırlık: Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 4
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 3
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 5
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 4
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 4
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 3
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 5
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 3
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 4
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 3
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 4
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 4
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 5
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 3
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 7 1 7
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Mete KUŞAT, Yıldız BOLAT (1995) Ağ Malzemeleri ve Ağ donanımı. Ders notları. SDÜ Eğirdir Su Ür. Fak. 61 s.
Diğer Kaynaklar 1)Andres von Brandf, 1984.?Fish Catching Methods of the World? Fishing News Books Ltd. Farnham survey. England ,p. 418 2) John c. Saınabury, 1996. ?Commercıal Fıshıng Methods? Fishing News Boks ltd. England p.359
Materyal
Dökümanlar 1)Prof.Dr. Adnan TOKAÇ 2010.Ağ Yapım ve Donam Tekniği. Ege Üniversitesi Yay. Yay.No:80 İzmir 2)Mengi,T. 1989. Ağ yapımı, Materyal teknik. Fırat Üniversitesi Yayınları, Elazığ. 367 s.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)