Ders Adı Su Ürünlerinde Kalite Kontrol
Ders Kodu SUM-312
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) 3-Şengül Bilgin 0-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Kalite ve kontrolün su ürünleri işleme sektörü açısından öneminin bilinmesi 2. HACCP planı hazırlanışının öğrenilmesi 3. Kalite kontrol parametre ve analizlerinin öğrenilmesi 4. İşleme tesislerinde HACCP planının uygulanması 5. ISO 22000 kalite programının tanınması ve uygulanabilirliği 6. Kalite ile ilgili kuruluş ve terimlerin öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su Ürünleri İşleme Tesislerinde kalite kontrolü ve amacı, Kalite ile ilgili dünyadaki ve Ülkemizdeki kuruluşlar ve görevleri, Kalite ile ilgili tüm terimler ve tanımlamalar, Su ürünlerinde Kimyasal, Fiziksel, Duyusal ve Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Yöntemleri, Su ürünlerinde hijyen ve sanitasyon, HACCP ve uygulama aşamaları, HACCP planı, HACCP ve Gıda Hijyeni İle İlgili Ulusal Düzenlemeler, yönetmelikler ve Ülkemizdeki Durum
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su ürünlerinde kalite kontrolü ve HACCP kalite programının öğrenilmesi
Dersin Amacı Su Ürünleri işlemeciliğinde kalite kontrolünün nasıl ve ne zaman yapılması gerektiği, kalite kontrol yöntemlerinin neler olduğu, HACCP (Kritik Kontrol Noktalarının Tehlike Analizi) programının ve HACCP planının hazırlanmasının öğrenilmesi
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Su Ürünleri İşleme Tesislerinde kalite kontrolü ve amacı
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
2 Kalite ile ilgili dünyadaki ve Ülkemizdeki kuruluşlar ve görevleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
3 Kalite ile ilgili tüm terimler ve tanımlamalar
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
4 Su ürünlerinde Kimyasal Kalite Kontrol Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Varlık, C., Özden,Ö., Erkan, N.,Alakavuk, Su Ürünlerinde Kalite kontrolü 2007.
5 Su ürünlerinde Fiziksel Kalite Kontrol Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Varlık, C., Özden,Ö., Erkan, N.,Alakavuk, Su Ürünlerinde Kalite kontrolü 2007.
6 Su ürünlerinde Duyusal Kalite Kontrol Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Altuğ T, Elmacı Y: Gıdalarda Duyusal Değerlendirme. 2005
7 ISO 22000 kalite programının tanınması ve uygulanabilirliği
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
8 Su ürünlerinde Mikrobiyolojik Kalite Kontrol Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
9 Su ürünlerinde Hijyen ve sanitasyon
  Ön Hazırlık: Altuğ,T., Ova,G., Demirağ,K.,Kurtcan,Ü.,2000. Gıda Kalite Kontrolü.
10 HACCP nedir?
  Ön Hazırlık: Altuğ,T., Ova,G., Demirağ,K.,Kurtcan,Ü.,2000. Gıda Kalite Kontrolü.
11 HACCP Sisteminin Uygulama Aşamaları
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
12 HACCP planını nasıl hazırlanır?
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
13 HACCP planı (devamı)
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
14 HACCP ve Gıda Hijyeni İle İlgili Ulusal Düzenlemeler, yönetmelikler ve Ülkemizdeki Durum
  Ön Hazırlık: Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol. 2006.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 4
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 2
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 2
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 5
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 5
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 3
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 2
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 2 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 79    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Bilgin, Ş., Su Ürünlerinde Kalite Kontrol SDÜ. Eğiridir Su Ürünleri Fak. Ders Notları. 2006. 61s.
Diğer Kaynaklar Varlık, C., Özden,Ö., Erkan, N.,Alakavuk, D.Ü., 2007. Su Ürünlerinde Kalite kontrolü İst. Üniv. Yay. No:4662, Su Ürünleri Fak. Yay.No: 8. Altuğ,T., Ova,G., Demirağ,K.,Kurtcan,Ü.,2000. Gıda Kalite Kontrolü. ISBN: 975-483-242-0. Ege Üniv. Basımevi. 157s
Materyal
Dökümanlar Ders notları Sunumlar
Ödevler 1 HACCP planı hazırlama
Sınavlar 1 vize 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)