Ders Adı Balık İmmünolojisi ve Aşılama
Ders Kodu SUM-314
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 2-Ayşegül KUBİLAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Su ürünleri yetiştiriciliğinde uygulanan aşılama yöntemlerini sahada uygulama yeteneği ve aşı ile korunmanın önemini kavramak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Aşının tanımı, Spesifik immunite, koruma immunitesinin bölümleri,aşının etkinliği,aşılama ve hastalıklardan diğer korunma metotları,aşılamanın tarihçesi, aşılama metotlarının karşılaştırılması, , Bakteriyal,viral ve paraziter aşılar
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Aşının tanımı, Spesifik immunite, koruma immunitesinin bölümleri,aşının etkinliği,aşılama ve hastalıklardan diğer korunma metotları,aşılamanın tarihçesi, aşılama metotlarının karşılaştırılması, , Bakteriyal,viral ve paraziter aşılar
Dersin Amacı Dersin amacı, aşının tanımı, yetiştiricilikte aşılamanın önemi ve aşılama metotlarının verilmesi ve balıklarda aşı yapabilme becerisi kazandırmak ve bağışıklığın önemini kavranmasını sağlamak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Aşılamanın genel prensipleri,
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
2 Aktif İmmünizasyon, Pasif Koruma, Antiserum, Primovaksinasyon, Rapel, Monavalan aşı, Polivalan (karma) aşı, Adjuvantlar, immunostimulantlar, antijen, antikor
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
3 Balıklarda İmmunite (Bağışıklık), Spesifik immun sistem, Teleost balıklarda immun sistemin antogonisi
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
4 Balıklarda aşılamayı etkileyen faktörler, Balıklarda aşılama stratejileri
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
5 Ticari balık aşılarının üretimi ve lisanslanması
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
6 Balıklarda aşılama metotları ve karşılaştırılması
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
7 Aşının etkinliğini değerlendirme metotları
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
8 Yersiniosis aşıları, lactococcosis, Vibriosis Aşıları
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
9 Aeromonas hydrophila aşıları,Bakterial böbrek hastalığına karşı aşılar,Edwardsiella tarda’ya karşı aşılama,Edwardsiella ictaluri’ye karşı aşılama
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
10 Infectios Pankreatic nekrosis’e karşı aşılama, Viral Haemorrhagic Septicaemia’ye Karşı aşılama, Infectios Haemopoietic Nekrosis aşıları, Sazanların bahar viremisine karşı aşılar
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
11 Protozoan and helmint parazitlere karşı aşılama
  Ön Hazırlık: Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları
12 Alabalık, levrek ve Çipura balıklarında kullanılan ticari aşılar ve uygulamaları
 
13 Balıklarda kullanılan immunostimulant ve Adjuvantlar
 
14 Balıklarda pasif koruma
 
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 1
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 1
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 2
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 2
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 3
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 5
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 1
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 4
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 1
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 1
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 1
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Ellis,A.E.,Fish, Vaccination.Academic prees. 1988,London.UK
Diğer Kaynaklar Iwaga,G.Nakanishi,T.,The Fish Immun System.1996, Academic Press. London.UK. 379p.3. Timur,G.,Timur, M. Balık Hastalıkları. Su Ürünleri yayın No:5,2003 İstanbul, Türkiye,588s.4. Arda,M.,Seçer,S.,Sarıeyyüpoğlu,M.,Balık Hastalıkları.Medisan Yayın Serisi:56, 2002,Ankara. Türkiye,142s
Materyal
Dökümanlar Ders notları ve konuya ilişkin Türkçe-Yabancı makaleler
Ödevler Her öğrenciye dönem ödevi olarak dersin konu-konularına ilişkin ödev hazırlatılıp ders sunusu yaptırılacaktır
Sınavlar Ara sınav + Ödev + Final sınavı = % 30 + % 10 + % 60
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)