Ders Adı Kafes Balıkçılığı
Ders Kodu SUM-316
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 3
Dönem 6.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Orhan DEMİR
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1- Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin temel prensipleri 2- Kafes tipleri ve yapımı 3- Kafes yetiştiriciliği için yer seçimi 4- Çevre koşullarına göre yetiştirme sistemleri 5- Kafes yetiştiriciliğinde yemleme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Giriş, kafeslerde balık yetiştiriciliğinin temel prensipleri, kafes yetiştiriciliğinin avantaj ve dezavantajları, kafes tipleri, kafes dizaynı ve konstrüksiyonu, kafes yetiştiriciliği için yer seçimi ve su koşulları, çevre koşullarına göre yetiştirme sistemleri, taşıma, stoklama, yemleme, günlük ve mevsimlik bakımlar, kafes yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemler.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, ekonomik öneme sahip iç su ve deniz balıklarının kafeslerde yetiştiricilik teknikleri.
Dersin Amacı Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin ekonomik önemi, ekonomik öneme sahip iç su ve deniz balıklarının kafeslerde yetiştiricilik teknikleri.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
2 Kafeslerde balık yetiştiriciliğinin temel prensipleri
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
3 Kafes yetiştiriciliğinin avantaj ve dezavantajları
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
4 Kafes tipleri
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
5 Kafes dizaynı ve konstrüksiyonu
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
6 Kafes yetiştiriciliği için yer seçimi
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
7 Çevre koşullarına göre yetiştirme sistemleri
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
8 Kafes yetiştiriciliğinde taşıma
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
9 Kafes yetiştiriciliğinde stoklama
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
10 Kafes yetiştiriciliğinde yemleme
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
11 Kafes yetiştiriciliğinde günlük ve mevsimlik bakımlar
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
12 Kafes yetiştiriciliğinde karşılaşılan problemler
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
13 Kafes yetiştiriciliğinde hasat
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
14 Kafes yetiştiriciliğinde hastalıklar
  Ön Hazırlık: STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 2
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 3
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 4
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 2
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 5
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 1
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 3
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 3
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 40
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 17 2 34
Ödevler 1 2 2
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 25 25
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 104    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York.
Diğer Kaynaklar STICKNEY, R. R., 1994. Principles of Aquaculture.John Wiley, 502 p, New York. ATAY, D., 1987. İçsu Balıkları Üretim Tekniği Ankara Üniv. Zir. Fak. Yayınları: 1035 Ders Kitabı:467 s.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1
Sınavlar 2
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)