Ders Adı Bitirme Ödevi ll
Ders Kodu SUM-410
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 0-All lecturers of the Faculty
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Alanı ile ilgili konularda yorum ve değerlendirmelerde bulunmak 2. Verilen konuyu amacına uygun şekilde aktarabilmek 3. Alanındaki problemleri ve çözüm önerileri noktasında fikir üretmek 4. Su ürünlerine ilşkin özel konularda bilgi birikimi sağlamak
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Su ürünleri alanında bir konuyu detaylı şekilde hazırlamayı öğretmek 2. Konu üzerinde yazılı, sözlü iletişim kaynaklarını kullanarak elde ettiği bilgileri kompozisyon içerisinde aktarmak
Dersin Amacı Doğal su kaynakları ve bu kaynaklardaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Veri toplama, Arazi çalışması, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
2 Veri toplama, Arazi çalışması, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
3 Veri toplama, Arazi çalışması, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
4 Veri toplama, Arazi çalışması, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
5 Veri toplama, Arazi çalışması, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
6 Veri değerlendirme, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
7 Veri değerlendirme, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
8 Veri değerlendirme, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
9 Veri değerlendirme, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
10 Veri değerlendirme, Labaratuvar çalışması
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
11 Yeni veri toplama
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
12 Yeni veri toplama
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
13 Verileri değerlendirme ve sunma
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
14 Verileri değerlendirme ve sunma
  Ön Hazırlık: Su ürünleri Kaynakları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 5
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 5
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 5
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 50
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 1 10
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 10
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 30 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 1 10 10
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 5 5
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Su Ürünleri alanında genel kaynaklar
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Çalıştığı konu ile ilgili veriler
Ödevler Su ürünleri alanında verilmiş çalışma konusu
Sınavlar 1. dönem Çalışma konusunun tespiti, veri toplama, arazi yada labaratuvar çalışması yapmak. Bu çalışmalara göre öğrenciye vize ve final notu verilir 2. Dönem hazırladığı bitirme tezi ve yapılan sözlü sınav sonucu öğrenciye vize ve final notu verilir
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)