Ders Adı Çevresel Etki Değerlendirmesi
Ders Kodu SUM-414
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 3-Seval BAHADIR KOCA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Su ürünleri yetiştiriciliğinin çevre etkileşimi hakkında bilgi sahibi olmak 2.Sucul Ortamda taşıma kapasitesinin aşılması halinde ortaya çıkabilecek sorunlar ve alınması gereken önlemleri bilmek 3.Sürdürülebilir yetiştiricilik İçin nasıl bir çevre yönetimi 4.Yetiştiricilik atıklarının neler olduğunu bilmek 5.Su ürünleri yetiştiriciliği yönetmeliği
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yetiştiricilikte atıklar, aşırı beslemenin çevreye sonuçları, yetiştiricilikte kimyasalların çevreye etkisi, atıkların azaltılması, atıksuyun iyileştirilmesi, yetiştiricilikte çevre yönetim sistemleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri yetiştiriciliğin çevreci ilkelere dayandırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması yetiştiricilikte çevre yönetim sistemleri
Dersin Amacı Son yıllarda hızla gelişen su ürünleri sektöründe, çevre bilinci ile eğitilmiş su ürünleri mühendislerine ihtiyaç duyulmaktadır. Yetiştiricilikte atıklar, aşırı beslemenin çevreye sonuçları, yetiştiricilikte kimyasalların çevreye etkisi, atıkların azaltılması, atıksuyun iyileştirilmesi, yetiştiricilikte çevre yönetim sistemleri gibi konularda öğrenciler eğitilerek, yetiştiriciliğin çevreci ilkelere dayandırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanacaktır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Su Ürünlerinin Dünyada ve Türkiye’deki Durumu
  Ön Hazırlık: Course note
2 Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?
  Ön Hazırlık: http://www.cevreorman.gov.tr/COB/mevzuat
3 Su Ürünleri İşleme Tesisleri ve Kültür Balıkçılığı Projelerinde ÇED Uygulamaları
  Ön Hazırlık: http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat,Mevzuat
4 Turizm ve Kültür Balıkçılığı
  Ön Hazırlık: Course note
5 Çevre ve Orman Bakanlığı Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: http://www.cevreorman.gov.tr/COB/mevzuat
6 Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
  Ön Hazırlık: http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat,Mevzuat
7 Denizlerimiz ve Balık Çiftliklerimiz
  Ön Hazırlık: Course note
8 Su ürünleri yetiştiriciliğinde kimyasalların kullanımı
  Ön Hazırlık: http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat,Mevzuat
9 Su Ürünleri Yetiştiriciliğinin Çevreye Etkisi
  Ön Hazırlık: Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
10 Balık Üretiminden Kaynaklanan Kirlilik ve Çözüm Yolları
  Ön Hazırlık: Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
11 Taşıma Kapasitesinin Modellenmesi
  Ön Hazırlık: Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
12 Sucul Ortamda Taşıma Kapasitesinin Aşılması Halinde Ortaya Çıkabilecek Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler
  Ön Hazırlık: Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
13 Sürdürülebilir Yetiştiricilik İçin Yeni Strateji Geliştirmeye Yönelik Çevre Yönetimi Araçları
  Ön Hazırlık: Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
14 Çevreci yönetim esaslarımız neler olmalıdır.
  Ön Hazırlık: Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 2
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 4
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 1
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 1
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 2 14 28
Ödevler 3 14 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1.-Midlen, A.,& Redding, A., T., 1998. Environmental Management for Aquaculture, Thomson Science, Papplelalle 3, 69469, Weinheim Germany
Diğer Kaynaklar 2.- Atay, D., & Pulatsü, S., 2000. Water Pollution and Control. Ankara University Agriculture Faculty. 3. http://www.tarim.gov.tr/Mevzuat,Mevzuat 4. http://www.cevreorman.gov.tr/COB/mevzuat
Materyal
Dökümanlar
Ödevler 1
Sınavlar 2
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)