Ders Adı İşleme Tesislerinde Hijyen ve Sanitasyon
Ders Kodu SUM-416
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Prof. Dr. Levent İZCİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Hijyenin Temel Prensipleri ve Sanitasyonu kavramak Gıdaların sağlık riskleri ve mikrobiyal ekolojisini değerlendirmek Temizlik ve dezenfeksiyon işlemlerinin uygulaması ve kontrolünü değerlendirmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hijyen ve sanitasyon uygulamaları, kullanılan su ve özellikleri, dezenfeksiyon ve temizlik uygulamaları, su ürünleri kaynaklı sağlık riskleri konularına ilişkin bilgi verilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Su Ürünleri İşleme tesislerinde hijyen ve sanitasyonun öneminin anlaşılması
Dersin Amacı Su Ürünleri İşleme tesislerinde güvenilir ve sağlıklı gıda üretiminin sağlanması
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Su Ürünleri İşletmelerinde Hijyenin Temel Prensipleri ve Sanitasyon
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
2 Gıda Hijyeninin Amacı ve Önemi
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
3 Su Ürünleri Gıdalarının Mikrobiyal Ekolojisi.
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
4 Su Ürünleri Gıdalarından Kaynaklanan Sağlık Riskleri
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
5 Gıda Kaynaklı İnfeksiyonların Patogenizi
  Ön Hazırlık: Erol, İ. 1999. Besin Hijyeni, Ankara Ün. Veterinerlik fak. Ankara
6 Gıda İnfeksiyonu ve İntoksikasyonları
  Ön Hazırlık: Erol, İ. 1999. Besin Hijyeni, Ankara Ün. Veterinerlik fak. Ankara
7 Gıda İşletmelerinin Temizliğinde ve Gıdaların Üretiminde Kullanılan Suyun Önemi ve Su Hijyeni
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
8 Temizlik ve Dezenfeksiyonun Uygulanışı
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
9 Kullanılan Deterjan ve Dezenfektanların Sınıflandırılması ve Taşıması Gereken Özellikler
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
10 Mikrobiyolojik Kontrol Yöntemleri
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
11 Personel Hijyeni
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
12 Su Ürünleri Satış Yerlerinde Dezenfeksiyon
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
13 Su Ürünleri Taşımacılığında Hijyenin Önemi
  Ön Hazırlık: Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 2
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 5
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 3
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 2
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 90
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 1 14 14
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 142    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Anonim. 1997. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesislerinde kritik kontrol noktaları ve tehlike analizleri, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Ankara.
Ödevler 1
Sınavlar 1 ara sınav 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)