Ders Adı İngilizce Çeviri ll
Ders Kodu SUM-418
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doç. Dr. Şengül BİLGİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilir
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Lisans sonrası ve meslek hayatlarında ihtiyaç duyacakları yazma becerileri kazanmak. Su ürünleri Mühendisliği Öğrenimi yapan öğrencilere, İngilizce metinleri ve cümleleri Türkçeye çevirme alışkanlıkları kazandırmak, çeviri hatalarını en aza indirmek, İngilizce bir metni anlama yeteneğini kazandırma
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek. Metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin kendini yazıyla ifade edebilmeleri amaçlanmaktadır
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 benzerlikle ilgili sorular
  Ön Hazırlık: İnsan görünüş ve karakterini tanımlama
2 Olayları ve aktiviteleri tanımlamak
  Ön Hazırlık: Plan ve düzenlemeleri tanımlama
3 Seyahat hakkında bilgi almak ve vermek
  Ön Hazırlık: formlar, standard mektuplar
4 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
5 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
6 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
7 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
8 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
9 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
10 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
11 Bilimsel makale çevirme
  Ön Hazırlık: Ders notları
12 Metinleri anlama ve cevap yazma
  Ön Hazırlık: Ders notları
13 Metinleri anlama ve cevap yazma
  Ön Hazırlık: Ders notları
14 Metinleri anlama ve cevap yazma
  Ön Hazırlık: Ders notları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 0
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 0
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 70
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 2 15 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 120    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Ders notları
Diğer Kaynaklar Kocaman,A., Aksoy, Z., Boztaş, İ., İngilizce çeviri kılavuzu (A Guidebook for English Translation.) Arkadaş Kitabevi Yayınları 1989,
Materyal
Dökümanlar Ders notları
Ödevler Özgeçmiş hazırlama ve yazma
Sınavlar 1 ara sınav 1 final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)