Ders Adı Su Ürünleri Tesislerinin Projelendirilmesi
Ders Kodu SUM-420
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 4
Dönem 8.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) 1-Murtaza ÖLMEZ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu 3.Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak. 4.Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 8.Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak. 13.Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak 14.Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Fizibilite ve projelendirme süreçleri, balık üretim tesislerinin temel bileşenleri, teknik özellikleri ve projelendirilme esasları , plan ve maketler yapma,
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Fizibilite ve projelendirme süreçlerini, balık üretim tesislerinin temel bileşenlerini bunların teknik özellikleri ve projelendirilme esaslarını öğretmek; gerekli çizim, plan ve maketler yaptırma konusunda beceri kazandırmak ve bu yolla Su ürünleri mühendislerine tesis projelerinin yapımı konularında bilgi ve uygulama alt yapısı oluşturmak
Dersin Amacı Fizibilite ve projelendirme süreçlerini, balık üretim tesislerinin temel bileşenlerini bunların teknik özellikleri ve projelendirilme esaslarını öğretmek; gerekli çizim, plan ve maketler yaptırma konusunda beceri kazandırmak ve bu yolla Su ürünleri mühendislerine tesis projelerinin yapımı konularında bilgi ve uygulama alt yapısı oluşturmak
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Amaç Kapsam, Temel tanımlar ve terimler, proje hazırlama adımları
2 Balık üretim tesisinin tanımı ve temel unsurları, tesislerin sınıflandırılması
3 Türkiye’de tesis kurma mevzuatı, su ürünleri yetiştiriciliği yönetmeliği
4 Tesis yeri seçimi, teknik-ekolojik-ekonomik-hukuki şartlar ve sınırlamalar
5 Kuluçkahaneler ve planlama esasları- I
6 Kuluçkahaneler ve planlama esasları- II, çizim ve aplikasyonlar
7 Havuz ve kanallar planlama esasları- I Şekil, boyut ve kapasite belirleme
8 Havuz ve kanallar planlama esasları- II, debi ölçümü, su alma/ayarlama yapıları
9 Havuz ve kanallar planlama esasları- III, çizim ve aplikasyonlar
10 Tanklar, borular, diğer su yapıları
11 İşletme binasının planlanması, çizim ve aplikasyonları
12 Kafesler, kafes elamanları planlama ve çizim işleri
13 Örnek proje/maket yapımı ve değerlendirilmesi-I
14 Örnek proje/maket yapımı ve değerlendirilmesi-II
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 1
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 5
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 2
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 0
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 0
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 2
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 0
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 5
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 1 40
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 4 56
Ödevler 2 8 16
Sunum 0 0 0
Proje 1 15 15
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 15 30
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 170    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu 1. Timur, M., Çağıltay, F., 2008, Proje hazırlama tekniği Nobel Yayın Dağıtım Ankara 201 s. 2. Atay, D., Korkmaz, A. Ş. 2001. Balık üretim tesisleri ve plânlaması (Genişletilmiş Üçüncü Baskı). Ankara Üniv. Ziraat Fak.Yay.:959, Ders Kitabı :474, 363 s. 3. TKİB Su Ürünleri Yetiştiriciliği Yönetmeliği
Diğer Kaynaklar Yok
Materyal
Dökümanlar Karasal ortamda, deniz ve göllerde yapılan fizibilite proje örnekleri Çeşitli rapor ve analiz formu örnekleri
Ödevler tesis birimleriyle ilgili ölçekli çizim ve kapasite/debi hesaplamaları
Sınavlar Ara sınav, Final sınavı
Materyal Diğer Ödev ve dönem sonu projelerini değerlendirilmesi
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)