Ders Adı Yüzme ve Dalma Teknikleri
Ders Kodu SUM-804
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Dr. Öğretim Üyesi Habil Uğur KOCA
Dersin Yardımcıları Arş. Gör. Göknur SÜRENGİL
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yüzme ve dalma ekipmanlarının tanınması, dalış tekniğinin öğrenilmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Temel yüzme ve dalma becerilerinin geliştirilmesi
No Dersin Kazanımları  
1 Temel ilk yardım kurallarına hakim olma
2 Farklı ortamlarda yüzme ve dalma becerisini kullanabilme
3 Dalış ve yüzmeye yardımcı malzemelerin tanınması ve kullanılabilmesi
Hafta Konular  
1 İlk yardımın önemi ve ilk yardımın temel prensipleri
2 Suda can kurtarma ve ilkyardım
3 Serbest dalış teknikleri ve malzeme Kullanımı
4 SCUBA dalış teorisi ve dalışlarda kullanılan malzemeler
5 Dalış hastalıkları ve karşılaşılan kazalar
6 Deniz dalışlarında tehlikeli canlılar
7 Arasınav
8 Yüzme Teknikleri ((Uygulama))
9 Yüzme Teknikleri ((Uygulama))
10 Yüzme Teknikleri ((Uygulama))
11 Yüzme Teknikleri ((Uygulama))
12 Serbest dalış (Uygulama)
13 Serbest dalış (Uygulama)
14 Serbest dalış (Uygulama)
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sucul ortam ve Su Ürünleri Mühendisliği alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, 4
2 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Su Ürünleri Mühendisliği problemlerine uygulayabilme, 0
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak, 0
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak, 0
5 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme, 3
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek, 0
7 Sorgulayıcı ve araştırıcı olma, bilgiye ulaşma, analitik düşünme ve tasarım yapabilme, 0
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak, 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmek, 0
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek, 0
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek, 0
12 Su ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek, 0
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak, 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek, 0
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 30
Devam 0 0
Uygulama 7 30
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 5 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Hazırlanmış ders notları öğrencilere verilir
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar Powerpoint sunumlar
Ödevler
Sınavlar vize,final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)