Ders Adı Sportif Olta Balıkçılığı
Ders Kodu SUM-805
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doktor Öğretim Üyesi Habil Uğur KOCA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Sportif olta balıkçılığı kanuni ve etik kuralları, olta malzemeleri ve ekipmanları, balık türleri ve davranışları, olta takımları hazırlama teknikleri, balıkçılık düğümleri, türe ve bölgeye özgü yem çeşitleri, meteoroloji bilgisi, deniz ve tatlı su kaynaklarımız, balıkçılık verileri kayıt tutma teknikleri, olta balıkçılığı dernekleri ve federasyon çalışma ilkeleri ve üyelik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Sportif olta balıkçılığının temel ilke ve yöntemlerini öğretmektir.
No Dersin Kazanımları  
1 Sürdürülebilir balıkçılığı yapabilecek, denizde ve tatlı suda olta ile balık avlayabilecek, balık türlerini ve davranışlarını bilecek, türe özgü olta takımı hazırlayabilecek.
Hafta Konular  
1 Sportif Olta Balıkçılığına Giriş
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
2 Amatör Balıkçılık Mevzuatları
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
3 Olta Balıkçılığı Etik İlkeleri
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
4 Deniz ve Tatlı Su Balık Türleri ve Davranışları
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
5 Olta Malzemeleri ve Donanımları
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
6 Olta Balıkçılığında Kullanılan Düğümler
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
7 Olta Yemleri ve Yem Hazırlama
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
8 Türe Özgü Olta Takımları
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
9 Denizlerimiz, Tatlı Su Kaynaklarımız ve Özellikleri
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
10 Diğer Olta Balıkçılığı Teknikleri
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
11 Balık Stoklarının Korunması ilkeleri ve Çevre Bilinci
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
12 Balıkçılık Verilerini Değerlendirme ve Kayıt Tutma Teknikleri
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
13 Deniz Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
14 Tatlı Su Uygulamaları
  Ön Hazırlık: Yardımcı kaynak ve literatürlerin incelenmesi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Sucul ortam ve Su Ürünleri Mühendisliği alanlarıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma, 5
2 Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini Su Ürünleri Mühendisliği problemlerine uygulayabilme, 4
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak, 1
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak, 5
5 Edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olgulara bilimsel yöntem ve teknikleri uygulayabilme, 4
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek, 4
7 Sorgulayıcı ve araştırıcı olma, bilgiye ulaşma, analitik düşünme ve tasarım yapabilme, 4
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak, 0
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmek, 3
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek, 4
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek, 0
12 Su ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek, 5
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak, 0
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek, 4
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 4
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 40
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 5 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Olta Balıkçılığı ders sunumları (ppt, video) ve notları
Diğer Kaynaklar Olta Balıkçılığı ders sunumları (ppt, video) ve notları
Materyal
Dökümanlar Olta Balıkçılığı ders sunumları (ppt, video) ve notları
Ödevler Yüzey olta takımı hazırlama Dip olta takımı hazırlama
Sınavlar Ara Sınav - Yıl Sonu Sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)