Ders Adı Sportif Olta Balıkçılığı
Ders Kodu SUM-805
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Doktor Öğretim Üyesi Habil Uğur KOCA
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Sürdürülebilir balıkçılığı yapabilecek Denizde ve tatlı suda olta ile balık avlayabilecek balık türlerini ve davranışlarını bilecek Türe özgü olta takımı hazırlayabilecek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Olta balıkçılığı kanuni ve etik kuralları, olta malzemeleri ve ekipmanları, balık türleri ve davranışları, olta takımları hazırlama teknikleri, balıkçılık düğümleri, türe ve bölgeye özgü yem çeşitleri, Meteoroloji bilgisi, Deniz ve tatlısu kaynaklarımız, Balıkçılık verileri kayıt tutma teknikleri, olta balıkçılığı dernekleri ve federasyon çalışma ilkeleri ve üyelik.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Balıkçılığın etik ilkelerini öğretmek Balık davranışlarını öğretmek Olta balıkçılığı mevzuat ve yönetmelikleri öğretmek Denizde ve tatlısuda olta balıkçılığı tekniklerini öğretmek Olta malzemeleri ve takım hazırlama tekniklerini öğretmek
Dersin Amacı olta balıkçılığının temel ilke ve yöntemlerini öğretmektir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Olta balıkçılığına giriş
2 Amatör balıkçılık mevzuatları
3 Olta balıkçılığı etik ilkeleri
4 Deniz ve tatlı su balık türleri ve davranışları
5 Olta Malzemeleri ve donanımları
6 Olta balıkçılığında kullanılan düğümler
7 Olta yemleri ve yem hazırlama
8 Türe özgü olta takımları
9 Denizlerimiz, tatlısu kaynaklarımız ve özellikleri
10 Diğer olta balıkçılığı teknikleri
11 Balık stoklarının korunması ilkeleri ve çevre bilinci
12 Balıkçılık verilerini değerlendirme ve kayıt tutma teknikleri
13 Deniz uygulamaları
14 Tatlısu uygulamaları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Su kaynaklarının fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini, bu kaynaklarda şekillenen ekolojik ilişkileri, bu ilişkilerin yönetimini ve bu ilişkilerin su ürünlerini nasıl etkilediğini bilmek. 4
2 Su kaynaklarında yaşayan canlı populasyonlarının biyolojilerini, temel taksonomilerini, tür teşhislerini, hayat döngülerini, ekolojik ilişkilerini, üreme, beslenme göç özelliklerini, dağılım ve habitat tercihlerini bilmek 4
3 Doğal ortamdaki avcılık, yetiştiricilik, işleme ve muhafaza süreçlerinde gerekli olan mühendislik yeteneklerine (inceleme, gözlem, ölçme, hesaplama, projeleme, yorumlama, problem çözme, sunum vb.) sahip olmak 4
4 Bilgiye ulaşma, iletişim, veri toplama bilgisayar kullanarak kayıt, sınıflandırma istatistik analiz, grafikleme, tablolama raporlandırma yeteneklerine sahip olmak. 3
5 Çalıştığı kurum, şirket veya özel işinde toplumsal ve etik kurallara uygun görev, sorumluluk üstlenmek ve yetki kullanabilmek, medya ile sağlıklı iletişim kurmak 2
6 Herhangi bir yabancı dilde yayınlanmış genel ve mesleki dokümanları inceleyip anlayabilmek, bu metinler üzerinde değerlendirmeler yapabilmek, yazı rapor düzenleyebilmek. 3
7 Küçük ölçekli su taşıtlarını kullanabilmek, uygulanan avcılık yöntemlerini, bu yöntemlerin bilinçli kullanımını ve yöntemlerde gerekli değişiklikleri yapabilmek 4
8 Yetiştiriciliği yapılan su ürünleri türlerinde yavru üretimi, bakım, besleme, sağlığını koruma hastalık teşhis ve tedavi yöntemlerini bilmek ve sahada uygulamak 2
9 Temel işleme, muhafaza ve kalite kontrolü kurallarını bilmek ve bunların sahaya uygulamasını yapabilmekyapabilmek 2
10 Su kaynaklarında kalite ve kirlenme, koruma kontrol, kaynakların sürdürülebilir yönetimi konularında çalışmalar yapabilmek 5
11 Su Ürünleri alanında araştırma, inceleme, üretim, yetiştiricilik, işleme, hastalık tedavisinde kullanılan teknik cihazları, ölçüm aletlerini kullanabilmek. 2
12 Su Ürünleri ile ilgili kurumsal organizasyonları, yürürlükteki mevzuatı ve bu mevzuatın pratik uygulamalarını bilmek 4
13 Su kaynakları, su canlıları, yetiştiricilik, işleme, avlama konularında proje hazırlayıp bu projeleri uygulayabilmek, bu projelerde görev almak. 2
14 Su ürünleri konularında işletme yönetimi ve organizasyonunu, araştırma, yetiştiricilik, avcılık, işleme, muhafaza pazarlama bağlamında danışmanlık, sorumlu mühendislik ve yöneticilik yapabilmek. 2
15 Yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma, yorumlayıcı düşünebilme, elde edilen bilgi ve sonuçları analiz edebilme, bilgi gözlem ve düşüncelerini başkalarına iletebilme, problemlere alternatif çözümler üretmek. 3
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 1 20
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 1 40
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 50
Finalin Başarıya Oranı 50
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 1 5 5
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 2 5 10
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 110    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Olta Balıkçılığı ders sunumları ve notları
Diğer Kaynaklar Prof. Dr. Atilla ALPBAZ. Tüm yönleri ile olta balıkçılığı
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar 1. Arasınav 1. Final
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)