Ders Adı Kalkülüse Giriş
Ders Kodu MAT-173
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Muzaffer DEMİRKILINÇ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Fonksiyonlar, bilimsel gösterim ve üstel fonksiyonlar dahil olmak üzere temel denklem ve eşitsizlikleri çözebilir, 2. Temel fonksiyonlara aşina olabilir, bu fonksiyonları çizebilir, fonksiyon hakkında grafikten bilgi alabilir, 3. Temel matematiği iktisatta kullanabilme problemler, 4. İktisat alanındaki problemleri çözebilmek (kafa kafaya analiz, arz-talep denklemleri gibi) 5. İlgi konusu temel kavramlara aşina olmak arzu edilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Sayılar, bilimsel gösterimler, üstel ifadeler, polinomlar, denklemler ve eşitsizlikler, denklem sistemleri, köklü ifadelerde fonksiyonlar ve hesaplamalar, grafikler, fonksiyonlar ve grafiksel grafikleme, polinom teorisi, grafiksel grafik uygulaması, faktörizasyon teoremi, polinomlarda benzer terimlerin toplanması ve çarpımı hesaplamalar, matrisler, determinant
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sayı konularını öğretmek, çarpanlara bölmede pratiklik kazandırmak, ondalık sayılarla problem çözmeyi uygulamak, polinom öğretmek, fonksiyon grafiğini çizmeyi öğretmek, marris kavramını kavramak, iktisat ile ilgili temel denklem ve eşitsizlikleri çözmeyi öğretmek. Araçları grafik çizimde kullanarak uygulamalı olarak öğretmek. Bilimsel olarak göstermek için çok küçük ve çok büyük sayılar öğretin
Dersin Amacı Kalkülüse giriş dersinde öğrencilere işletme, iktisat, ekonomi alanlarındaki bazı teorilerin daha iyi anlaşılabilmesine olanak sağlayan matematiksel araçları tanıtmayı ve öğrencileri problemlerin çözümünde matematiksel araçları kullanabilme yetisine kavuşturmayı hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Bölüm T: T1 Reel Sayı Sistemi: syf: T-2 / T-8 T2 Tam Bazlar, Bilimsel İzlenim, İşlem Sırası: p: T-8 / T-17 T3 polinomlarında toplama, çıkarma ve çarpma: p: T-17 / T-21 (Ders Notları sayfası T-53)
2 T4 Faktörü Ayırma: p: T-22 / T-30 T5 Denklem Çözme Prensipleri: p: T-30 / T-34 T6 Rasyonel Rafineriler: p: T-35 / T-43 T7 Köklü Fanlar ve Rasyonel Uzatıcılar: p: T -44 / T-52 Uygulamalar: p: T-54 / T-56 (Ders Notları sayfası T-53)
3 Bölüm 1: Grafikler, İşlevler ve Modeller: 1.1 Grafik Çizime Giriş: p: 2-16 1.2 İşlevler ve Grafikler: p: 16-30 1.3 Doğrusal İşlevler, Eğim ve Uygulamalar: p: 31-46 1.4 Doğrusal Denklemler ve Modelleme: p: 47-59 (Ders Notları sayfa 80-86)
4 Uygulama Haftası Bu derste: 1. Eksik konular (varsa) tamamlanmıştır. 2. Ödev problemleri öğrencilere çözülür. Çözücülerin çözümleri kontrol edilir. 3. Çoğunluğun çözemediği sorular, çözülür.
5 1.5 Lineer Denklemler, Fonksiyonlar, Kökler ve Uygulamalar: p: 59-74 1.6 Lineer Eşitsizliklerin Çözümü: p: 74-79 Uygulamalar: p: 86-91 (Ders Notları sayfa 80-86)
6 Bölüm 2: Fonksiyonlar Hakkında Daha Fazla Bilgi 2.1 Artırma, Azaltma ve Kısmi Fonksiyonlar, Uygulamalar: p: 94-107 2.2 Fonksiyonlar Üzerine İşlemler: p: 107-114 2.3 Fonksiyonların Kombinasyonu: p: 114-123 Grafiklerde Simetri (Ders Notları sayfa 150- 157)
7 Uygulama Haftası Bu derste: 1. Eksik konular (varsa) tamamlanmıştır. 2. Ödev problemleri öğrencilere çözülür. Çözücülerin çözümleri kontrol edilir. 3. Çoğunluğun çözemediği sorular, çözülür.
8 Uygulama Haftası Bu derste: 1. Eksik konular (varsa) tamamlanmıştır. 2. Ödev problemleri öğrencilere çözülür. Çözücülerin çözümleri kontrol edilir. 3. Çoğunluğun çözemediği sorular, çözülür.
9 2.5 Bir Fonksiyondan Yeni Fonksiyonlar Oluşturma: p: 129-137 2.6 Oran ve Uygulamalar: p: 142-150 Uygulamalar: p: 157-162 (Ders Notları sayfa 150-157)
10 2.5 Bir Fonksiyondan Yeni Fonksiyonlar Oluşturma: p: 129-137 2.6 Oran ve Uygulamalar: p: 142-150 Uygulamalar: p: 157-162 (Ders Notları sayfa 150-157)
11 Bölüm 3: İkinci Sınıftan Fonksiyonlar ve Denklemler: Eşitsizlikler 3.1 Kompleks Sayılar: p: 164-170 3.2 İkinci Gradyanda Denklemler, Fonksiyonlar, Kökler ve Modeller: p: 185-199 (Ders Notları sayfa 210-215)
12 3.3 İkinci Sınıftan Fonksiyon Grafikleri Analizi: p: 185-199 3.4 Rasyonel ve Kök Denklemlerin Çözümü: p: 199-206 3.5 ÇALIŞMAYACAK Uygulamalar: p: 215-218 (Ders Notları sayfa 210-215)
13 Bölüm 4: Polinom Fonksiyonları ve Rasyonel Fonksiyonlar 4.1 Polinom Fonksiyonları ve Modelleme: p: 220-234 4.2 ÇALIŞMAYIN 4.3 Polinomlarda Bölünme, Faktör Ayrımı için Kalan Teorem ve Teorem syf: 244-253 4.4 YAPMAYIN 4.5 Rasyonel Fonksiyonlar: p: 262-280 4.6 ÇALIŞMAYIN Uygulamalar: p: 301-306 (Ders Notları sayfa 291-301)
14 Uygulama Haftası Bu derste: 1. Eksik konular (varsa) tamamlanmıştır. 2. Ödev problemleri öğrencilere çözülür. Çözücülerin çözümleri kontrol edilir. 3. Çoğunluğun çözemediği sorunlar, ders memuru tarafından çözülür.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek 2
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek 2
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek 2
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması 2
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme 2
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi 2
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi 2
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek 2
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek 2
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek 0
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak 0
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 5 70
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu 1.İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Genel Matematik, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayınları, 12. Baskıdan Çeviri, 2011 2. FiniteMathematicsfor Business, Economics, Life Sciences, andSocialSciences, by R. A. Barnett, M. R. Ziegler, K. E. Byleen, 13th ed.,Prentice-Hall. 3. Ross, Sheldon M., An ElementaryIntroductionto Mathematical Finance, 3rd Edition, Cambridge UniversityPress, 2011.
Diğer Kaynaklar 1.İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Genel Matematik, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayınları, 12. Baskıdan Çeviri, 2011 2. FiniteMathematicsfor Business, Economics, Life Sciences, andSocialSciences, by R. A. Barnett, M. R. Ziegler, K. E. Byleen, 13th ed.,Prentice-Hall. 3. Ross, Sheldon M., An ElementaryIntroductionto Mathematical Finance, 3rd Edition, Cambridge UniversityPress, 2011.
Materyal
Dökümanlar 1.İşletme, İktisat, Yaşam Bilimleri ve Sosyal Bilimler İçin Genel Matematik, Çeviri Editörü: Prof.Dr. Arif Sabuncuoğlu, Nobel Yayınları, 12. Baskıdan Çeviri, 2011 2. FiniteMathematicsfor Business, Economics, Life Sciences, andSocialSciences, by R. A. Barnett, M. R. Ziegler, K. E. Byleen, 13th ed.,Prentice-Hall. 3. Ross, Sheldon M., An ElementaryIntroductionto Mathematical Finance, 3rd Edition, Cambridge UniversityPress, 2011.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)