Ders Adı Ticari Matematik
Ders Kodu MAT-184
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Matematik Bölümü öğretim üyeleri
Dersin Yardımcıları Matematik Bölümü araştırma görevlileri
Dersin Öğrenme Çıktıları Öğrenci ticari hayatta karşılaşacağı oran ve orantı, faiz ve iskonto, yatırım değerlendirme, kâr hesapları gibi matematiksel hesaplamaları yaparken kendi bilgi ve becerisinden faydalanacaktır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Matematiğin temel kavramları, sayılar, kesirler, oran ve orantı, faiz ve iskonto, yatırım değerlendirme, kâr hesapları, basit faiz, bugünkü değer, basit iskonto, taksitlendirme, bileşik faiz hesaplama yöntemi, bileşik faiz miktarının formüle edilmesi, bileşik ıskonto ve bugünkü değerin bulunması, Eşit taksitlerle kapital oluşturulması, devre sonu faiz oranlarının hesaplanması ve yıllık faiz oranlarının hesaplanması ve amortismanların hesaplanması.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticari matematik işlemlerini kavramak Temel mukayese işlemlerini kavramak Kar ve zarar yorumu yapabilmek.
Dersin Amacı İş hayatında gerekli olan matematiksel terimleri öğrenciye tanıtmak ve öğrenciyi ticari hayatta gerekli olan matematiksel hesaplamaları yapabilecek seviyeye getirmek.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dersin tanıtımı, temel matematiksel kavramlar
2 Sayılar, ticari matematikte temel ve genel kavramlar
3 Kesirler, oran ve orantı, sorular ve çözümleri
4 Yüzde hesabı, yüzde yöntemi ve alış
5 Maliyet, satış ve kar problemleri, faiz
6 Basit faiz, basit iskonto, sorular ve çözümleri
7 İç iskonto yöntemi, dış iskonto yöntemi, basit faiz mantığına göre kapital oluşumu
8 Arasınav
9 Eşit taksitlerle kapital oluşturulması, devre sonu faiz oranlarının hesaplanması, planlaması
10 Yıllık faiz oranlarının hesaplanması, bileşik faiz hesabı, efektif faiz, sorular ve çözümleri
11 Denk faiz, plasman, bileşik faiz mantığına göre iskonto ve senet değiştirme
12 Geciktirilmiş ve sınırsız ödemeler (rant hesabı), dönem başı ödemeli eşit tutarlı ödemeler
13 Dönem sonu ödemeli eşit tutarlı ödemeler, sorular ve çözümleri Bileşik faiz mantığına göre kapital oluşumu
14 Amortisman hesabı, Karışım ve alaşım problemleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 0
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 0
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 0
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 0
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 0
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 0
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 0
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 0
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 0
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 3 9
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Prof. Dr. Nurhan Aydın, Yrd. Doç. Dr. Metin Coşkun, Ticari Matematik, Detay Yayıncılık, 2009. 2. Prof. Dr. Ertuğrul Çetiner, Ticari ve Mali Matematik, Gazi Kitabevi 2007. 3. Dr. Sıdıka Parlak, Ticari Matematik, Ekin Kitapevi 2004. 4. Yrd. Doç. Dr. ÖtülkenSenger, Ticari Matematik, Nobel Yayınevi, 2012.
Materyal
Dökümanlar Dersle ilgili dokümanlara ve duyurulara (pdf formatında sunular gibi) OBS sisteminden ve/veya derse ait http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus internet sayfasından ulaşılabilir.
Ödevler http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus sayfasından ilan edilecektir.
Sınavlar http://w3.sdu.edu.tr/kalkulus sayfasından ve öğrencilerin kendi bölüm sekterliklerinden ilan edilecektir.
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)