Ders Adı Avrupa Yönetsel Alanı
Ders Kodu KYO-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Doktoralı Öğretim Görevlisi MURAT YUSUF UÇAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)AB ülkelerinde idari hukuk, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olup, Türkiye’deki sistemle aralarındaki farklılıkları analiz edebilir 2)Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri ve müzakere sürecini değerlendirme yetisi kazanır. 3)Türkiye’de uygulamaya konulan uyum yasalarının kuramsal temelleri kavrayarak, Türkiye’de AB'ye uyum çerçevesinde gerçekleştirilen reformların sonuçlarını analiz etme ve tartışma becerisi kazanır. 4. AB Kurumları, Yasal Mevzuatı ve İşleyişini sürecinin öğrenilmesi 5. Türkiye-AB İlişkileri sürecini, mevzuatı ve kurumsal yapı sürecini öğrenilmesi
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihsel ve felsefi arka planı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kronolojisi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal ve Hukuksal Altyapısı, Ortaklığın Temel Belgeleri – Ankara Anlaşması-Katma Protokol-Uyum Anlaşmaları, Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği Anlaşması, Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ve bu Program çerçevesinde yürütülen çalışmalar.AB Kurumları, Yasal Mevzuatı ve İşleyişini edeninin öğrenilmesi Türkiye-AB İlişkileri süreci, mevzuatı ve kurumsal yapılarını süreç incelemesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciler Avrupa Birliğinin temel oluşum mantığı ve geçmişten günümüze gelen süreçte işleyişini anlayacaklardır. Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini öğrenen öğrenciler, konuya daha kapsamlı bir şekilde bakma yetisi geliştireceklerdir.Bu ders ile öğrencilere Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı ve bunu takip eden süreçte Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleyerek kurumsallaşmasına ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, tarihsel arka plan ve tam üyelik süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili formasyon kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı ve bunu takip eden süreçte Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleyerek kurumsallaşmasına ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, tarihsel arka plan ve tam üyelik süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili formasyon kazandırılması hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihsel ve felsefi arka planı
  Ön Hazırlık: Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.
2 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
  Ön Hazırlık: Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008.
3 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kronolojisi
  Ön Hazırlık: Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.
4 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal Yapısı
  Ön Hazırlık: Ali Yıldız/ Mustafa Serdar Palabıyık, Avrupa Birliği, Odtü Geliştirme Vakfı Yayıncılık Ve İletişim A.Ş., Ankara 2007.
5 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Altyapısı
  Ön Hazırlık: Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007.
6 Ortaklığın Temel Belgeleri – Ankara Anlaşması
  Ön Hazırlık: Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008.
7 Katma Protokol-Uyum Anlaşmaları
  Ön Hazırlık: Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.
8 Ortaklığın Dönemleri
  Ön Hazırlık: İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002.
9 Tam Üyelik Başvurusu
  Ön Hazırlık: Uğur Ömürgönülşen, Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınevi, Ankara 2007.
10 Gümrük Birliği Anlaşması
  Ön Hazırlık: Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007.
11 Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci
  Ön Hazırlık: Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
12 Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program
  Ön Hazırlık: Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.
13 Ulusal Program Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar
  Ön Hazırlık: Uğur Ömürgönülşen, Kemal Öktem, Avrupa Birliği’ne Üyelik Sürecinde Türk Kamu Yönetimi, İmaj Yayınevi, Ankara 2007.
14 Ulusal Programın Uygulanmasının İzlenmesi Çizelgeleri
  Ön Hazırlık: Cihan Dura/ Hayriye Atik, Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 2
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 4
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 2
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 4
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 2
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 4
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 2
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 3
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 1
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 1 20
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Avrupa Yönetsel Alanı Ders Notları, Dr. Murat Yusuf UÇAN Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007., Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007., İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002., Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007., Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Diğer Kaynaklar Avrupa Yönetsel Alanı Ders Notları, Dr. Murat Yusuf UÇAN Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007., Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007., İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002., Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007., Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Materyal
Dökümanlar Avrupa Yönetsel Alanı Ders Notları, Dr. Murat Yusuf UÇAN Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007., Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007., İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002., Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007., Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer Özlem DEMİRKIRAN, Eda ÇİÇEK,Havva ELTETİK.Melike SARIKÇIOĞLU , :” Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Son Dönem” adlı Makale Yrd. Doç. Dr. Murat Okçu“Avrupa Yönetsel Alanına Doğru Türk Kamu Yönetimi: Çok Düzlemli Yönetişim” adlı makale Yrd. Doç. Dr. H. Kutay AYTUĞ “Avrupa Birliği Müzakere Sürecinde Türk Kamu Yönetiminin Avrupalılaşması” adlı Makale “Sigma Raporları” adlı çalışma,Pelin Kuzey Avrupa Birliği Yolunda Yerel Yönetimler
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)