Ders Adı Avrupa Yönetsel Alanı
Ders Kodu KYO-306
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör Hatike KOÇAR UZAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1)AB ülkelerinde idari hukuk, kamu yönetimi ve yerel yönetim sistemi hakkında bilgi sahibi olup, Türkiye’deki sistemle aralarındaki farklılıkları analiz edebilir 2)Avrupa Birliği’ne uyum çalışmaları çerçevesinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri ve müzakere sürecini değerlendirme yetisi kazanır. 3)Türkiye’de uygulamaya konulan uyum yasalarının kuramsal temelleri kavrayarak, Türkiye’de AB'ye uyum çerçevesinde gerçekleştirilen reformların sonuçlarını analiz etme ve tartışma becerisi kazanır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihsel ve felsefi arka planı, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kronolojisi, Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal ve Hukuksal Altyapısı, Ortaklığın Temel Belgeleri – Ankara Anlaşması-Katma Protokol-Uyum Anlaşmaları, Türkiye’nin Tam Üyelik Başvurusu, Gümrük Birliği Anlaşması, Helsinki Zirvesi Sonrası Adaylık Süreci, Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program ve bu Program çerçevesinde yürütülen çalışmalar.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Öğrenciler Avrupa Birliğinin temel oluşum mantığı ve geçmişten günümüze gelen süreçte işleyişini anlayacaklardır. Avrupa Birliği ve Türkiye ilişkilerini öğrenen öğrenciler, konuya daha kapsamlı bir şekilde bakma yetisi geliştireceklerdir.Avrupa Birliği düşüncesinin ortaya çıkışının açıklanması -Avrupa Torplulukları'nın anlatılması -Avrupa Birliği anayasal antlaşmalarının anlaşılması -Avrupa Birliği kurumlarının öğrenilmesi -Avrupa Birliği hukukunun kaynaklarının /türlerinin anlaşılması -Avrupa Birliği serbestliklerinin öğrenilmesi -Avrupa Birliği Ortak Güvenlik Savunma Politikasının anlaşılması _Avrupa Birliği Ortak Dış ve GÜvenlik Politikasının açıklanması
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilere Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı ve bunu takip eden süreçte Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleyerek kurumsallaşmasına ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, tarihsel arka plan ve tam üyelik süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili formasyon kazandırılması hedeflenmektedir. ayrıca Bu ders ile öğrencilere Avrupa’da birlik düşüncesinin ortaya çıkışı ve bunu takip eden süreçte Avrupa Birliği’nin kuruluşu ve genişleyerek kurumsallaşmasına ilişkin kapsamlı bilgi verilmesi, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ortaya çıkan gelişmeler, tarihsel arka plan ve tam üyelik süreci ile birlikte Türkiye Cumhuriyeti Devleti mevzuatında yapılan değişikliklerle ilgili formasyon kazandırılması hedeflenmektedir.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Türkiye ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin tarihsel ve felsefi arka planı
  Ön Hazırlık: Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007.
2 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Gelişimi
3 Türkiye ve Avrupa Birliği İlişkilerinin Gelişimi ve Kronolojisi
4 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Kurumsal Yapısı...
5 Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Hukuki Altyapısı..
6 Avrupa Birliği ile Ortaklığın Temel Belgeleri – Ankara Anlaşması
7 Avrupa Birliği Katma Protokol- Türkiye'nin Uyum Anlaşmaları
8 Avrupa Birliği ve Türkiye Ortaklığın Gelişimi ve Dönemleri
9 Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne Tam Üyelik Başvuru Süreci..
10 Avrupa Birliğinin Gümrük Birliği Anlaşması ve Türkiye...
11 türkiye'nin Helsinki Zirvesi Sonrası Avrupa Birliğine Adaylık Süreci
12 Avrupa Birliği Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program
13 Türk kamu yönetiminde Ulusal Program Çerçevesinde Yürütülen Çalışmalar
14 Ulusal Programın Uygulanmasının İzlenmesi Çizelgeleri..
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Kamu Yönetimi sistemini iyi bir şekilde öğrenmek 2
2 Kamu Yönetimi sistemi içinde yer alan Yerel Yönetimlerin yapısı ve işleyişini kavramak ve önemini anlamak 4
3 Karşılaştırmalı devlet sistemlerini öğrenmek ve farkılık sebeplerini analizi edebilme yeteniğe sahip olmak 2
4 Türkiye'de ve Dünya'da değişen kamu yönetimi anlayışını karşılaştırmalı olarak analiz etmek 4
5 Bilimsel araştırma yeteneğine sahip olmak 2
6 Takım çalışması ve farklı disiplenlerde çalışabilme becerisine sahip olmak 4
7 Farklı dillerde ve topluluk önünde konuşabilme beceri ve özgüvenine sahip olmak, müzakere yeteniği elde etmek 0
8 Bilim ve teknoloji ve kendini yenileme yeteneği konusunda gelişmeleri takip etmek yaşam boyu öğrenme becerisi 0
9 Alan ilgili kamu sektöründe kullanılan bilgisayar yazılımlarını kullanma becerisi 2
10 Vatandaşlık ve kentlilik bilincine sahip olmak 3
11 Proje hazırlama ve performans değerlendirme yöntemlerini iyi öğrenmek 0
12 Yerel, bölgesel ve ulusal gelişmeleri kavrayabilmek ve bunlarla küresel gelişmeler arasında ilişki kurmak. 1
13 Türk kamu yönetiminde yaşanan güncel sorunları tespit edebilmek ve bu sorunlara yönelik çözümleri önerebilmek. 4
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 50
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 20 1 20
Ödevler 1 15 15
Sunum 1 15 15
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu Yukarıda belirtilen eserler Above stated publishingsHaluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007., Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007., İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002., Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007., Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Diğer Kaynaklar Yukarıda belirtilen eserler Above stated publishingsHaluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007., Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007., İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002., Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007., Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Materyal
Dökümanlar Yukarıda belirtilen eserler Above stated publishingsHaluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007, Ece Göztepe, Avrupa Birliği'nin Siyasal Bütünleşmesi ve Egemenlik Yetkisinin Paylaşılması Sorunu, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2008, Nesrin Demir, Avrupa Birliği’nde Demokrasi, Seçkin Yayıncılık, 2007., Belgin Akçay/ Sevilay Kahraman/ Sanem Baykal, Avrupa Birliği'nin Güncel Sorunları ve Gelişmeler, Seçkin Yayıncılık, 2008, Haluk Günuğur, Avrupa Birliği, Avrupa Ekonomik Danışma Merkezi Yayınları, Ankara 2007., İbrahim S. Canbolat, Avrupa Birliği Uluslarüstü Bir Sistemin Tarihsel, Teorik, Kurumsal, Jeopolitik Analizi Ve Bir Sistemin Sürecinde TÜRKİYE İle İlişkiler, Alfa Yayınları, 2002., Cihan Dura/ Hayriye Atik Avrupa Birliği Gümrük Birliği ve Türkiye, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara 2007., Hüseyin Özgür, Bekir Parlak, Avrupa Perspektifinde Yerel Yönetimler, Alfa Aktuel, Bursa 2006.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)