Ders Adı Kurum Stajı
Ders Kodu MYO-500
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari mali, tıbbi ve teknik birimlerdeki mesleki uygulamaları kavrar. Hastaya randevu verir. Hastanın kayıt işlemlerini yapar. Hasta ve yakınları ile etkin iletişim kurar. Kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları yazar . Mali ve teknik birimlerdeki personel ile uyumlu çalışmasının önemini anlar. Hastanedeki rolünü ve önemini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde özel veya kamu sağlık kuruluşlarında tam zamanlı mesleki uygulama yapılmas
Dersin Amacı Kurum stajı genel olarak, sağlık birimlerinin idari, tıbbi, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini sağlık kuruluşlarının tıbbi ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
2 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
3 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
4 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
5 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
6 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
7 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
8 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
9 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
10 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
11 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
12 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
13 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
14 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Dış Ticaret alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 4
2 Dış ticaret alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 5
3 Dış ticaret alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 4
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 4
5 Dış ticaret uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 5
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 5
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 3
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 3
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 3
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 3
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Tengilimoğlu D. Yiğit V. Malzeme ve Tedarik Zinciri Yönetimi 2013 Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012. Ateş M., Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011 Kavuncubaşı Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2010
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)