Ders Adı Kurum Stajı
Ders Kodu MYO-500
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari mali, tıbbi ve teknik birimlerdeki mesleki uygulamaları kavrar. Hastaya randevu verir. Hastanın kayıt işlemlerini yapar. Hasta ve yakınları ile etkin iletişim kurar. Kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları yazar . Mali ve teknik birimlerdeki personel ile uyumlu çalışmasının önemini anlar. Hastanedeki rolünü ve önemini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bilgisayar ve internet teknolojisinin gelişimi, yeni ekonomi modelinin ortaya çıkışı ve bu modelin etkilerinin ve beraberinde getirdiği sürecin incelenmesi
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde özel veya kamu sağlık kuruluşlarında tam zamanlı mesleki uygulama yapılmas
Dersin Amacı Kurum stajı genel olarak, sağlık birimlerinin idari, tıbbi, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini sağlık kuruluşlarının tıbbi ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
2 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
3 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
4 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
5 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
6 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
7 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
8 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
9 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
10 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
11 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
12 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
13 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
14 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 0
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Tengilimoğlu D. Yiğit V. Malzeme ve Tedarik Zinciri Yönetimi 2013 Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012. Ateş M., Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011 Kavuncubaşı Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2010
Diğer Kaynaklar 1.Erdağ, Nevzat, Batuman, Emel, Elektronik Ticaret El Kitabı, Arıkan Basım Yayım, 2006,İstanbul 2.Canpolat, Önder, E-Ticaret ve Türkiye’deki Gelişmeler, Ankara, 2001. 3.Akyazı, Selma, Özbay, Sabahat, Elektronik Ticaret, Detay Yayıncılık,2004.
Materyal
Dökümanlar Konu paylaşımının yapılması ve sunumu.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)