Ders Adı Kurum Stajı
Ders Kodu MYO-500
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 8
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İdari mali, tıbbi ve teknik birimlerdeki mesleki uygulamaları kavrar. Hastaya randevu verir. Hastanın kayıt işlemlerini yapar. Hasta ve yakınları ile etkin iletişim kurar. Kurum içi ve kurum dışı resmi yazıları yazar . Mali ve teknik birimlerdeki personel ile uyumlu çalışmasının önemini anlar. Hastanedeki rolünü ve önemini kavrar.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Sorumlu öğretim elemanları gözetiminde özel veya kamu sağlık kuruluşlarında tam zamanlı mesleki uygulama yapılmas
Dersin Amacı Kurum stajı genel olarak, sağlık birimlerinin idari, tıbbi, mali ve teknik fonksiyonlarının işleyişini öğrencilere yakından göstermek amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerin teorik bilgilerini sağlık kuruluşlarının tıbbi ve idari bölümlerindeki uygulamalarla pekiştirip geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
2 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
3 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
4 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
5 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
6 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
7 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
8 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
9 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
10 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
11 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
12 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
13 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
14 Bir öğrenci 30 iş günü stajını yapmakla yükümlüdür.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Çalışma ortamında sağlık ve iş güvenliğini sağlayacak bilgiyi kazanmak 0
2 Doğa sevgisini ve çevre bilincini öğrenmek 0
3 Korunacak alan ve türlerin tespitine katkı sağlamak 0
4 Yaban hayatı sahaları tespiti ve sınırlama çalışmaları konularında hizmet vermek 0
5 Yaban hayvanlarının envanterini yapmak 0
6 Yaban hayatı yaşam ortamlarının geliştirilmesi konusunda çalışmak 0
7 Yaban hayvanlarının hastalık ve ölüm etmenlerinin tespiti için örnek hazırlama çalışmalarına katılmak 0
8 Yaban hayvanlarının üretim çalışmalarında hizmet vermek 0
9 Popülasyonların durumunu, dağılımını ve düzenli olarak sürdürülmesini sağlama çalışmalarına katkı sağlamak 0
10 Özel avlakların yönetim ve denetleme konularında yeterli düzeyde bilgiye sahip olmak. 0
11 İl ve İlçe av komisyonlarının çalışmalarına katkı sağlamak 0
12 Güncel mevzuat ve uluslararası sözleşme bilgileri ve uygulamaları konularında bilgiye sahip olmak. 0
13 Mesleki teknolojik gelişmeler ve mesleki hizmet içi eğitim faaliyetler konularında gerekli beceriye sahip olmak. 0
14 Av, avcı ve avcılık; ilişkileri ve teknikleri hakkında yeterli bilgiye sahip olmak. 0
15 Atatürk ilkeleri konunda bilinçli ve İnkılâp tarihi konusunda bilgiye, iyi derecede Türkçe ve orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip olmak. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu Tengilimoğlu D. Yiğit V. Malzeme ve Tedarik Zinciri Yönetimi 2013 Tengilimoğlu D., Işık O., Akbolat M., Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2012. Ateş M., Sağlık Hizmetleri Yönetimi, 2011 Kavuncubaşı Ş., Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Ankara, 2010
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)