Ders Adı İşaret Dili
Ders Kodu MYO-801
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı ....................
No Dersin Kazanımları  
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
-
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnklaplarına göre öğrenci yetiştirmek.. 1
2 Ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberleri yetiştirmek 1
3 Turist Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirmek 1
4 Rehber olmaları için gerekli olan yabancı dil eğitimini vermek 1
5 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi vermek bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulamasını sağlamak 1
6 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlamak 1
7 Bir turun nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve denetleneceğini öğretmek 1
8 Turist Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini anlatmak ve ziyaretçi memnuniyetinin nasıl sağlanacağı hakkında bilgi vermek 1
9 Türkiye’ nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincini yerleştirmek 1
10 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları anlatmak 1
11 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini anlatmak 1
12 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu bilgileri kullanmalarını sağlamak 1
13 Turist Rehberinin görevlerini anlatmak 1
14 Turist Rehberinin niteliklerini anlatmak 1
15 İyi bir turist rehberinde bulunması gereken özellikleri anlatmak 1
16 Turizm Coğrafyası hakkında bilgi vermek 1
17 Her geçen yıl değişen turizm gelirleri ve turist varışları hakkında bilgilendirmek 1
18 Turist rehberliği Mesleğini etik kurallarına uygun yapmaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek 1
19 Turist rehberinin sürekli kendisini geliştirmesi, bol bol mesleği ile ilgili kitap okuması konusunda bilgi vermek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri