Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör.Şenay Demir
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve özellikleri, türleri, küçük işletme yönetimi konuları incelenecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır.
No Dersin Kazanımları  
1 Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş yaşamında başarılı olma yöntemlerini kavrayabilme
2 Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilme
3 Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme
4 Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilme
5 Türkiye’de girişimci olma şekillerini tanıyabilme
6 Küçük işletmelerin çeşitlerini ve ekonomiye katkılarını kavrayabilme
7 Küçük işletmelerin kuruluş sürecini kavrayabilme
8 Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman fonksiyonlarını bütünlük içerisinde kavrayabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve girişimcilikle ilgili temel kavramlar
2 Girişimciliğin sosyal, ekonomik açıdan önemi
3 Girişimci olma süreci, Türkiye’de ve Dünyada girişimcilik ve tarihi
4 Yeni iş fikirleri, Risk Sermayesi ve Diğer Sermaye Bulma Yöntemleri
5 Girişimcilik Türleri ve Girişimcilik Kültürü
6 Başarılı Girişimcilik Öyküleri
7 Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi
8 Küçük İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu ve Yeni Yönetim Yaklaşımları
9 Küçük İşletmelerin Üretim Fonksiyonu ve Üretim Teknikleri
10 Küçük İşletmelerin Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Pazarlama Teknikleri
11 Küçük İşletmelerin İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Fonksiyonları.
12 Küçük İşletmelerin Finansman Yapısı, Sorunları ve Finansman Teknikleri
13 Türkiye’de Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnklaplarına göre öğrenci yetiştirmek.. 5
2 Ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberleri yetiştirmek 4
3 Turist Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirmek 3
4 Rehber olmaları için gerekli olan yabancı dil eğitimini vermek 5
5 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi vermek bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulamasını sağlamak 5
6 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlamak 5
7 Bir turun nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve denetleneceğini öğretmek 5
8 Turist Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini anlatmak ve ziyaretçi memnuniyetinin nasıl sağlanacağı hakkında bilgi vermek 5
9 Türkiye’ nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincini yerleştirmek 5
10 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları anlatmak 5
11 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini anlatmak 5
12 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu bilgileri kullanmalarını sağlamak 5
13 Turist Rehberinin görevlerini anlatmak 5
14 Turist Rehberinin niteliklerini anlatmak 5
15 İyi bir turist rehberinde bulunması gereken özellikleri anlatmak 4
16 Turizm Coğrafyası hakkında bilgi vermek 1
17 Her geçen yıl değişen turizm gelirleri ve turist varışları hakkında bilgilendirmek 1
18 Turist rehberliği Mesleğini etik kurallarına uygun yapmaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek 1
19 Turist rehberinin sürekli kendisini geliştirmesi, bol bol mesleği ile ilgili kitap okuması konusunda bilgi vermek. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Ders Notları ve ders kitapları
Diğer Kaynaklar Ders Notları ve ders kitapları
Materyal
Dökümanlar Ders Notları ve ders kitapları
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri