Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı ....................
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Atatürk İlke ve İnklaplarına göre öğrenci yetiştirmek 0
2 Ülkemizin tabiat ve kültür varlıkları hakkında yerli ve yabancı turistlere bilgi verecek turist rehberleri yetiştirmek 0
3 Turist Rehberliği mesleği ile ilgili olarak Türkiye'nin arkeolojik, tarihi ve coğrafi değerlerini algılar ve bunları güncel olaylarla ilişkilendirmek 0
4 Rehber olmaları için gerekli olan yabancı dil eğitimini vermek 0
5 Grup ve insan davranışı konusunda bilgi vermek bunları Turizm Rehberliği mesleğinde uygulamasını sağlamak 0
6 Dünyada yaşamış ve yaşamakta olan farklı dinlerin temel ilkelerini kavrayarak Turizm Rehberliği mesleği ile harmanlamak 0
7 Bir turun nasıl planlanacağını, uygulanacağını ve denetleneceğini öğretmek 0
8 Turist Rehberliği mesleği ile ilgili hizmet verme süreçlerini anlatmak ve ziyaretçi memnuniyetinin nasıl sağlanacağı hakkında bilgi vermek 0
9 Türkiye’ nin sahip olduğu soyut ve somut eserleri koruma bilincini yerleştirmek 0
10 Turizm alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası hukuki düzenlemeleri ve mesleki standartları anlatmak 0
11 Bir turu etkin bir şekilde yönetebilmek için grup yönetimi ilkelerini anlatmak 0
12 Türkiye’de yaşamış olan uygarlıkların kültür, tarih, din ve sanatları hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve bu bilgileri kullanmalarını sağlamak 0
13 Turist Rehberinin görevlerini anlatmak 0
14 Turist Rehberinin niteliklerini anlatmak 0
15 İyi bir turist rehberinde bulunması gereken özellikleri anlatmak 0
16 Turizm Coğrafyası hakkında bilgi vermek 0
17 Her geçen yıl değişen turizm gelirleri ve turist varışları hakkında bilgilendirmek 0
18 Turist rehberliği Mesleğini etik kurallarına uygun yapmaları konusunda öğrencileri bilgilendirmek 0
19 Turist rehberinin sürekli kendisini geliştirmesi, bol bol mesleği ile ilgili kitap okuması konusunda bilgi vermek. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)