Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 3.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.MEHMET YILMAZER
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste girişimcilik kavramı, girişimciliğin önemi ve özellikleri, türleri, küçük işletme yönetimi konuları incelenecektir. 1) Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş yaşamında başarılı olma yöntemlerini kavrayabilme 2) Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilme 3) Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme 4) Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu ders girişim ve girişimci kavramlarının açıklanmasını, küçük işletmelerin kurulması ve işleyişinin bilinmesini teori ile uygulama bazında birleştirmeyi amaçlar. Öğrencileri iş hayatında girişimciliğe özendirmek, küçük işletmelerin yönetiminde ortaya çıkan sorunları ve başarısızlık nedenlerini tartışmak da amaçlanır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Girişimcinin ortaya çıkışını ve girişimcinin iş yaşamında başarılı olma yöntemlerini kavrayabilme
2 2) Girişimcilik konusunun temel kavramlarını açıklayabilme
3 3) Küçük işletmeleri ve ekonomideki rollerini kavrayabilme
4 4) Girişimciliğin ekonomideki önemini kavrayabilme
5 5) Türkiye’de girişimci olma şekillerini tanıyabilme
6 6) Küçük işletmelerin çeşitlerini ve ekonomiye katkılarını kavrayabilme
7 7) Küçük işletmelerin kuruluş sürecini kavrayabilme
8 8) Küçük işletmelerde yönetim, üretim, pazarlama ve finansman fonksiyonlarını bütünlük içerisinde kavrayabilme
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
6
7
8
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Giriş ve girişimcilikle ilgili temel kavramlar Girişimciliğin sosyal, ekonomik açıdan önemi.
2 Girişimciliğin sosyal, ekonomik açıdan önemi Girişimci olma süreci, Türkiye’de ve Dünyada girişimcilik ve tarihi.
3 Girişimci olma süreci, Türkiye’de ve Dünyada girişimcilik ve tarihi
4 Yeni iş fikirleri, Risk Sermayesi ve Diğer Sermaye Bulma Yöntemleri
5 Girişimcilik Türleri ve Girişimcilik Kültürü. Başarılı Girişimcilik Öyküleri.
6 Başarılı Girişimcilik Öyküleri. Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi.
7 Türkiye’de Girişimciliğin Özendirilmesi. Küçük İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu ve Yeni Yönetim Yaklaşımları.
8 Küçük İşletmelerin Yönetim Fonksiyonu ve Yeni Yönetim Yaklaşımları
9 Küçük İşletmelerin Üretim Fonksiyonu ve Üretim Teknikleri
10 Küçük İşletmelerin Pazarlama Yapısı, Sorunları ve Pazarlama Teknikleri
11 Küçük İşletmelerin İnsan Kaynakları ve Halkla İlişkiler Fonksiyonları.
12 Küçük İşletmelerin Finansman Yapısı, Sorunları ve Finansman Teknikleri
13 Türkiye’de Küçük İşletmelerin Sorunları ve Çözüm Yolları
14 Genel Değerlendirme. Genel Değerlendirme. Genel Değerlendirme.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Aşçılık ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. 2
2 Aşçılık mesleğindeki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. 2
3 Aşçılık mesleğindeki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. 2
4 Aşçılık ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır. 2
5 Aşçılık ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir. 2
6 Aşçılık ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır, kullanır ve bakımını yaparak korur. 2
7 Aşçılık ile ilgili gelişmeleri ve uygulamaları takip eder, uygulamada ve mesleğinde kullanır. 2
8 Aşçılık mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip eder. 2
9 Aşçılık ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir. 3
10 Bireylerarası ve kültürler arası etkin iletişim kurar. 2
11 Mutfaktaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir. 2
12 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir. 2
13 Temel düzey yabancı dil bilgisine sahip olur. 2
14 Temel pişirme ve servis teknikleri ile ilgili ön bilgiye ve altyapıya sahip olur. 2
15 Sağlıklı, hijyenik ve besleyici malzemeler kullanarak her türlü yiyecek ve içeceği hazırlayabilir, sunabilir ve yeni ürünler tasarlayabilir; farklı beslenme şekillerine göre menü hazırlayabilir. 2
16 Ulusal ve uluslararası mutfaklar hakkında önemli prensipleri öğrenir ve uygular. 1
17 Yiyecek-içecek maliyet kontrol yöntemlerini uygulayabilir. 1
18 Mutfak organizasyonunu yapar; ikram etkinliklerini yönetir. 1
19 Arkadaşlarıyla ekip kurabilen, sorumluluk sahibi bireyler olarak yetişir. 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 30
Ödev 1 10
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 96    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu 1)ÇELİK, A. Ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler.Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara. 2)DÖM, Serpil. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara 3)KÜÇÜK, Orhan. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara. 4)MÜFTÜOĞLU, Tamer. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Turhan Kitabevi, 2002,
Diğer Kaynaklar 1)ÇELİK, A. Ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler.Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara. 2)DÖM, Serpil. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara 3)KÜÇÜK, Orhan. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara. 4)MÜFTÜOĞLU, Tamer. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Turhan Kitabevi, 2002,
Materyal
Dökümanlar 1)ÇELİK, A. Ve AKGEMCİ, T. Girişimcilik Kültürü ve KOBİ’ler.Nobel Yayın Dağıtım, 1998, Ankara. 2)DÖM, Serpil. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yöneticiliği, Detay Yayıncılık, 2006, Ankara 3)KÜÇÜK, Orhan. Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2007, Ankara. 4)MÜFTÜOĞLU, Tamer. Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler KOBİ’ler, Turhan Kitabevi, 2002,
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri