Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör. Leyla Akbaş
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Başkaları için çalışmanın yanı sıra kendini işini kurabilecek özelliklere, bilgi ve yetkinlikler sahip olması hedeflenen öğrencilerin kendilerinde var olan girişimcilik özelliklerini ortaya çıkarmaları ve bunları geliştirebilmeleri için gerekli donanımı kazanmaları amaçlanmaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1.Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular
2 2.Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır
3 3.Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir
4 4.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır
5 5.Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır
DERSİN KAZANIMLARI / PROGRAM YETERLİKLERİ İLİŞKİ MATRİSİ
DKPY1PY2PY3PY4PY5PY6PY7PY8PY9PY10PY11PY12PY13PY14PY15
1
2
3
4
5
5-Çok Yüksek İlişkili 4- Yüksek İlişkili 3-Orta İlişkili 2- Zayıf İlişkili 1-Çok Zayıf İlişkili 0-İlişkisiz
Hafta Konular  
1 Girişimci ve Girişimcilik Kavramları
2 Girişimcilik Kültürü
3 Girişimcilik Türleri
4 Girişimci Olma Nedenleri
5 Girişimcilikte karşılaşılan engeller ve çözüm yolları
6 Girişimcinin Kişisel Özellikleri
7 Girişimcilikte Yenilik ve Yaratıcılık
8 Girişimcilik Fonksiyonları
9 Girişimcilik Alanları
10 Girişimcilik Süreci
11 Girişimciliğin Yerel, Ulusal ve Uluslararası Bağlamı
12 Girişimcilik Politikası
13 Türkiye’de Girişimcilik sorunları Ve Çözüm Yolları
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Bankalarda ve sigorta şirketlerinde yönetici yardımcılığı veya orta kademe yöneticilik konusunda ana eleman olarak sorumluluğunu bilmesi 2
2 Alanı ile ilgili konularda, ferdi veya grup olarak araştırma, geliştirme ve yürütme konularının önemini açıklayabilme 2
3 Mesleği ile ilgili mevzuatı takip etmenin önemini kavrayabilme 2
4 Ülke ekonomisi ve işletmeler açısından bankacılığın önemini ifade edebilmesi 2
5 Bilgisayar kullanarak alanı ile ilgili çalışmalar yapabilme, bilgi depolayabilme, depolanmış bilgileri kullanabilme 2
6 Yönetim kademelerinde sorumluluk alabilme 2
7 Günlük ticari faaliyetlerde sorunlara karşı pratik çözüm bulma ve doğru karar verme becersini kazanma 2
8 Finans ve bankacılık sektöründe sorumluluk üstlenebilme ve yasal şartları sağladıktan sonra kendi adına işyeri açıp, çalıştırabilecek nitelikli ara insan gücünü yetiştrimenin hedeflenmes 2
9 Bir işletmenin bilançosunu ve gelir tablosunun incelenmesi ve yorumlanması 1
10 Banka ve sigorta muhasebesini yapabilme 2
11 Müşteri ilişkileri ve insan kaynakları yönünden donanımlı bireyler yetiştirme 2
12 Bankacılık ve sigortacılık genel bilgilerini almış ve banka ve sigorta hukuku hakkında bilgi sahibi olabilmesi 2
13 Mesleği ile ilgili bilgisayar konusunda donanımlı bir şekilde yetiştirilmesi 2
14 Bankacılık ve sigortacılık konusunda mesleki ingilizce bilgisine sahip olma 2
15 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 2
16 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
Sözlü sınav 0 0
Portfolyo 0 0
Doküman İncelemesi 0 0
Performans değerlendirme 0 0
Sunum 0 0
Alan Çalışması 0 0
Vaka Çalışması 0 0
Video Kaydı 0 0
Öz değerlendirme 0 0
Akran Değerlendirme 0 0
Eşleştirme Testleri 0 0
Çoktan seçmeli test 0 0
Kısa Cevaplı test 0 0
Kontrol listeleri 0 0
Dereceleme Ölçekleri 0 0
Zihin Haritalama 0 0
Araştırma yazısı 0 0
Çevrimiçi anket 0 0
Çevrimiçi Kısa sınav 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 8 2 16
Ödevler 1 15 15
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 94    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, TEKİN M., Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2010
Diğer Kaynaklar Girişimcilik ve Küçük İşletme Yönetimi, TEKİN M., Selçuk Üniversitesi Basımevi, 2010
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri