Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) SEFA ÜNVERDİ - MERTCAN ARITÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. 2.Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. 3.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 4.Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
2 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
3 Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
4 Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
5 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
6 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
7 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
8 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
9 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
10 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
11 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
12 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplinler arası ve ekip anlayışı ile çalışma yeteneği. 0
2 Arazi uygulamaları için gerekli, modern ve klasik ölçme teknikleri, ölçme aletlerinin temel yapısı ve kullanma becerisi kazandırmak. 0
3 Yeryüzü altında, üstünde ve üzerinde belli bir konumu ve biçimi olan nesnelere ait verilerin toplanması, işlenmesi, analizi, sunumu ve ulaşılan bilgilerin araziye uygulanması konusunda bilgi ve deneyim. 0
4 Harita tasarımı, çizimi, kullanımı, çoğaltımına yönelik bilgi. 0
5 Yeterli düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
6 Temel bilgisayar kullanımı yanında, mesleğin gerektirdiği yazılım ve donanımları kullanmak, verilerin analizi ve sunumunu yaparak teknik hizmet sunabilme yeteneği 0
7 Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda vatandaşlık bilincine, dil bilgisine, iş güvenliği ve çevre koruma bilgisine ve etik değerlere sahip olmak. 0
8 Sanat yapıları, bina ve yol projelerinin uygulanması için gerekli verilerin alımı, işlenmesi, teknik ve plan mevzuatlarına göre uygulamalarda deneyim kazanma yeteneği. 0
9 Yapılmış ve yapılmakta olan paftaların okunması, koordinat sistemlerinin dönüştürülmesini kullanma yeteneği. 0
10 Kentsel ve kırsal toprak düzenleme, bütünleyebilme, gerekli teknik ve mevzuatları kullanabilme, toplumsal gelişim süreçlerini analiz edebilme yeteneği. 0
11 Ulusal jeodezik ağları ve ilgili mevzuatın anlaşılması, GPS uygulamaları hakkında uygulama yeteneği. 0
12 Arazi uygulamalarında ekip koordinasyonu sağlanarak gerekli detay noktalarının alım krokilerinin düzenlenmesi ve arazi grubu içerisinde uyumlu çalışma yeteneği. 0
13 Arazi çalışmalarında karşılaşılan problemleri tanımlama, analiz etme ve çözme yeteneği 0
14 Kamu kuruluşlarının arşiv düzenlemesi öğretilerek gerekli dokümanların kamu kuruluşlarından nasıl temin edileceği bilgisinin verilmesi 0
15 Kamu kuruluşlarının istediği nitelikte dosyaların sunulması. 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)