Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) SEFA ÜNVERDİ - MERTCAN ARITÜRK
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. 2.Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. 3.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 4.Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
2 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
3 Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
4 Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
5 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
6 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
7 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
8 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
9 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
10 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
11 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
12 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Arsa ofisi, Milli Emlak Müdürlüğü, Tapu ve Kadastro Müdürlüğü, Belediyelerin Emlak Müdürlükleri ile benzeri kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde arsa üretimi, arazi ve arsa düzenlemesi, parselasyon, ifraz vb. işler konusunda uzmanlaşmak. 0
2 Emlak şirket ve bürolarında, harita şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri, bina-site alışveriş merkezi yönetimleri, konut geliştirme konusunda yetenekli olmak. 0
3 Finansman şirketleri, toplu konut idaresi, yerel yönetimler, yapı denetim firmaları konusunda uzman olmak. 0
4 İnşaat şirketlerinde, kurumsal emlak pazarlama şirketlerinde gerekli bilgi ve becerisine sahip olmak. 0
5 Taşınmaz değerlemesi, Taşınmaz Hukuku, Tapu ve Kadastro, Arazi ölçme, Harita okuma, inşaat, mimari, alanlarında yüksek teknik bilgi sahibi olmak. 0
6 Teknik konulara hakim, emlak yönetiminin temel ilke ve kavramlarına, bilgi sistemleri, ekonomi ve işletme konularına hakim olmak. 0
7 Emlak sektörünün ihtiyaç duyduğu, emlak pazarlaması, yönetilmesi ve hizmet danışmanlığı konusunda bilgi ve beceri sahibi olmak. 0
8 Kendini ve çevresini geliştirmeye, değişime açık, çevresiyle etkin iletişim kurabilen bir birey olmak. 0
9 Kendini ve çevresini geliştirmeye, değişime açık, bağımsız çalışabilme ve işi takip etme becerisine sahip olan bireyler haline gelmek. 0
10 Prezantabl görünümde, bilgisayar kullanımına hakim, gelişime ve yeniliklere açık olmak. 0
11 İnsan kaynakları yönetimi süreçlerine ilşkin bilgilere sahip ve bunları çalışma ortamında kullanabilen bir birey olmak. 0
12 Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan, 0
13 iş ve meslek etiği konusunda duyarlı olan, etik kuralları davranış normu haline getirebilen biridir. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)