Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) SEFA ÜNVERDİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. 2.Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. 3.Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 4.Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. Girişimciliğin geliştirilmesi için engelleri ve teşvikleri değerlendirerek önerilerde bulunur.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Bu derste girişimciliğin kavramsal çerçevesi, yaklaşımları, fonksiyonları, süreci, girişimcilik kültürü, girişimciliğin yerel ve uluslar arası bağlamı ve girişimcilik ahlakı ile ilgili konulara değinilecektir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
Dersin Amacı Girişimcilikle ilgili temel kavramların anlatılması ve girişimcide bulunması gereken temel becerilerin öğrencilere kazandırılmasıdır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Giriş, Dersin tanıtımı ve işleniş hakkında bilgiler.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
2 Türkiye’de Girişimcilik, Girişimciliğin Gelişimi, Girişimci Düşüncenin Temelleri, Girişimcilik Süreci, Girişimcinin İşlevleri.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
3 Yaratıcılık; Yaratıcılığı Etkileyen Faktörler, Motivasyon, Tutum ve Davranışlar, Ortam, Düşünce.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
4 Fikri Mülkiyet, Marka, Patent, Telif.
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
5 İş Planı ve Pazarlama Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
6 İş Planı ve Üretim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
7 İş Planı ve Yönetim Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
8 İş Planı ve Finans Planı Hazırlama
  Ön Hazırlık: Sözlü Anlatım, ppt, okuma, örnek olay, tartışma
9 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
10 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
11 İş Planı Yazma Çalışması
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma ve yazma
12 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
13 Proje Sunumları
  Ön Hazırlık: Proje Sunumları
14 Genel değerlendirme
  Ön Hazırlık: Uygulama, tartışma
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Genel veya mesleki orta öğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan ve orta öğretim düzeyi üzerindeki dersler - uygulama araç ve gereçleri ile desteklenen bir alandaki bilgi ve becerilere sahip olmak ve o alandaki temel kavramları kavradığını göstermeli 0
2 Elektronik ve Haberleşme alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermeli 0
3 Elektronik ve Haberleşme alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilmek ve takım çalışması yapabilmek 0
4 Elektronik ve Haberleşme alanı ile ilgili çalışmalarda öngörülmeyen durumlarla ilgili sorunları belirleme ve çözüm arama yeteneğini kazandığını göstermek 0
5 Sahip olduğu bilgi ve beceriyi bilgi teknolojilerinden de faydalanarak diğer bireylere veya çalışma arkadaşlarına sunabilmek 0
6 Bilgisayar donanımı hakkında bilgi sahibi olmak, temel ofis yazılımlarını bilmek ve kullanabilmek 0
7 Bilgisayar destekli çizim ve simülasyon programları ile elektrik devrelerini tasarlayıp, simüle etmek. Mesleki plan ve projelerin çizimlerinin gerçekleştirilmesi. 0
8 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olmak. 0
9 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisini sağlamak 0
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
11 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 0
12 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. Bireysel veya kurumsal iletişim süreçlerinde Türkçeyi etkin kullanmak. Temel yabancı dil bilgisine sahip olmak. 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 3 10 30
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)