Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri
Dersin Amacı
WorkPlacement
Hafta Konular  
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Engelli bireylerin eğitim ve öğretimini üzerine aldığı çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini vew becerilerini geliştirici etkinlikler düzenler. Gelişimle ilgili temel kavramları bilir 0
2 Engelli bireylerle beraber olmak suretiyle onlara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışlara karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur 0
3 Mesleği ile ilgili sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeterek, olağan dışı durumlarda soğukkanlılığını koruyabilme ve ilk yardım uygulayabilir 0
4 Engelli bireylerle ilgili tüm eğitim kurumlarının yönetimi ,görev tanımlarını ve işleyişini bilir 0
5 Gelişimle ilgili temel kavramları bilir ve Fiziksel Zihinsel İşitme, Görme engellilerin Dil gelişimi ve iletişim bozukluğu olan çocukların Hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar. 0
6 Kendini sosyal ve kültürel anlamda geliştirerek bireysel farkındalık bilincine sahip olabilme 0
7 Öğrencilerin üniversite kavramını algılayarak üniversite yaşamına uyumunu kolaylaştıran çeşitli bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere düzenli bir şekilde katılımını sağlayabilme 0
8 Engelli bireylere gerekli bakım ve yaşam koşullarını iyileştirme hizmetleri veren hekim ve hemşirelerin önerdiği uygulamaları uzman gözetiminde yapabilir. 0
9 0
10 0
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)