Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Elvan Erdoğan
Dersin Yardımcıları -
Dersin Öğrenme Çıktıları 1 Girişimcilik kavram ve temel ilkelerini kavrayabilme 2 Yenilikçilik ve yaratıcılık tekniklerini kavrayabilme. 3 Liderlik davranış ve yöntemleri ile ilgili bilgi ve becerileri kazanabilme 4 İşletme kuruluşyöntem ve tekniklerni kavrayabilme 5 Pazarlama planlaması ve üretim araştırması sonuçlarını yorumlayabilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Girişimciliğin tanımı, önemi, girişimcilik türleri, girişimciliğin temel fonksiyonları, işletme kurma ve geliştirme, pazarlama planı, üretim araştırması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri -
Dersin Amacı Bu dersin amacı öğrencilerin girişimcilik süreci ile ilgili temel kavramları ve girişimciliğin davranış ve tutum özelliklerini kavraması, girişimcilik ve liderlik konularında bilgi sahibi olmasıdır.
WorkPlacement -
Hafta Konular  
1 Girişimcilik ve İlgili Kavramlar
2 Girişimciliğin Önemi
3 Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi
4 Girişimcilik Türleri
5 Girişimci Türleri
6 Başarılı Girişimcilerin Özelikleri
7 Girişimcilikteki Başarı ve Başarısızlık Faktörleri
8 Girişim Kurma Süreci
9 Fizibilite Etüdündeki Araştırmalar (Genel Çerçeve)
10 Pazar Araştırması, pazarlama planının hazırlanması
11 Pazarlama Planının Yazımı ve Sunumu
12 Üretim Araştırması
13 Üretim Planının Hazırlanması ve Yazımı
14 Ödev Sunumu
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme 3
2 Teknikerlik uygulamaları için gerekli çağdaş teknikleri ve hesaplama araçlarını kullanabilme 4
3 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilim teknoloji ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izleyerek kendini geliştirebilme 3
4 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme yetisine sahip olarak fikirlerini sözlü ve yazılı açık ve öz bir şekilde ifade ederek iletişim kurabilme 3
5 Mesleki sorumluluk bilincine sahip olabilme 4
6 Kalite konularında bilinç sahibi olabilme 3
7 Bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık becerisi 2
8 Belirlenen ürüne göre uygun tasarımı yapabilme ve teknik olarak çizebilme 4
9 Tasarlanan ürünlerin kumaş, aksesuar ve dikim özelliklerini belirleyebilme, 3
10 Yaratılan modeller ile ilgili olarak üretime bilgi aktarabilme 2
11 Etik sorumluluk bilincine sahip olabilme 1
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 105    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu -
Diğer Kaynaklar Orhan KÜÇÜK, Girişimcilik ve Küçük işletme Yönetimi, Seçkin Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara, 2005. B. Zafer ERDOĞAN, Girişimcilik ve Kobiler: Teori ve Uygulama, Ekin Kitabevi, 2. Baskı, Bursa, 2011. Seyfi TOP, Girişimcilik: Keşif Süreci, Beta Yayınları, 1. Baskı, İstanbul, 2006. David LESTER, Global Markalar Nasıl Başladılar: 20 İyi Fikir Nasıl Mükemmel Küresel İş Piyasası Haline Geldi, Dinozor Yayıncılık, 1. Baskı, İstanbul, 2009
Materyal
Dökümanlar -
Ödevler -
Sınavlar -
Materyal Diğer -
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)