Ders Adı Girişimcilik
Ders Kodu MYO-803
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları ....................
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği ....................
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri ....................
Dersin Amacı ....................
WorkPlacement ....................
Hafta Konular  
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Meyve, bağ ve süs bitkilerini bilimsel ve yöresel isimleri ve botanik özellikleri ile tanır, yetiştirir, pazarlar ve depolar. Meyve ıslahı konusunda bilgi sahibidir. 0
2 Bitkilerde hücre ve organ yapısı, yaşamsal faaliyetler, bitki-su toprak ilişkisi, meteorolojik olaylar, bitki ekolojisi ve çevre sorunları ile organik tarım ilkeleri konularında temel bilgiye sahip olur. 0
3 Meyve, bağ ve süs bitkilerinin fidanlarını çoğaltır, depolar, pazarlar ve sertifikasyonunu yapar. Tohumculuk tekniği hakkında bilgi sahibidir. 0
4 Sulama metodları, toprak tipleri ve toprak işleme, gübre çeşitleri ile bitki besleme ve gübreleme, konularında bilgiye sahip olur ve uygulamasını yapar. 0
5 Meyve, bağ ve süs bitkilerinin hastalık ve zararlıları ile yabancı otları tanır ve mücadelesini yapar. 0
6 Yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılan tarım alet ve makinelerini tanır ve kullanır. 0
7 Bahçe tarımı yapan işletmelerinin üretim planlaması ve projelendirme işleriyle, bunların uygulama ve kontrolünü yapar. 0
8 Yetiştiricilik, pazarlama ve depolama faaliyetleri sırasında karşılaşılabilecek problemlerin çözümüne yönelik olarak, problemi ve kapsamını tanımlar, mevcut olanakları değerlendirir, problemlerin çözümü için alternatif stratejiler geliştirir ve problemi en uygun yöntemle çözer. 0
9 Bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kurumsal bilgiyi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma, paylaşma becerilerine sahip olurlar. 0
10 Meslek alanı ile ilgili araştırma yapar ve bilgi toplar, rapor haline getirir ve raporu, hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir şekilde sözlü ve yazılı olarak anlatır ve takım çalışması yapar, 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgiye sahiptir. 0
12 İyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahiptir. 0
13 Orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahiptir. 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)