Ders Adı Genel Muhasebe II
Ders Kodu MVU-3102
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilme İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilmek
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İşletmelerin bir faaliyet dönemi sonunda envanter ve değerleme işlemlerini yaparak, mali tabloların düzenlenmesini gerçekleştirmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İşletmelerin dönem sonu itibariyle yapmaları gereken muhasebe çalışmalarını kavrayarak bunlarla ilgili kayıtları uygulayabilmek İşletmelerin dönem sonu itibariyle düzenlemeleri gereken mali tabloları düzenleyebilme, mali tablolar arasındaki belirgin farkları kavrayarak yorumlayabilmek
Dersin Amacı Dönem içi muhasebe kayıtları sayesinde dönem sonunda oluşturulan genel geçici mizandan kesin mizana geçiş için envanter çıkartılarak, kalanların değerlemesi yapılıp kesin mizan çıkartılır. Kesin mizanın oluşturulması ile işletmenin kar ya da zarar durumu, varlıkları ve kaynakları bu mizan sayesinde belirlenmiş olur. Dolayısıyla bilânço ve gelir tablosu bu mizan yardımı ile düzenlenebilmesi amaçlanır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Dönem sonu muhasebe işlemlerinin (Envanter ve değerlemenin) tanımı ve mahiyeti
2 Vergi Usul Kanununa ve Türk Ticaret Kanununa göre Değerleme ölçüleri
3 Dönem başı ve Dönem sonu Örnek Envanter uygulamaları
4 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Aktif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
5 Tek Düzen Hesap planı doğrultusunda Pasif hesapların envanteri yapılarak kalanların sonuç hesaplarına aktarılması
6 Gelir ve gider hesapları kalanlarının dönem sonu hesaplarına aktarılması
7 Maliyet hesaplarını ilgilendiren işlemlerin 7/A ve7/B´ ye göre dönem sonu hesaplarına aktarılması, Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması
8 Üretim,Hizmet ve Ticaret işletmeleri için ayrı ayrı dönem sonu muhasebe işlemlerinin yapılması.
9 İşletme esasına göre kayıt yapma ve dönem sonu işlemleri
10 Bilanço ve gelir tablolarının hazırlanması işlemleri
11 Ticari işletmelerde 7/A ve 7/B uygulamaları(Monografi)
12 Monografi I
13 Monografi II
14 Monografi III
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Ekip çalışmasına yatkın 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme 0
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan 0
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir 0
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Dönem Sonu Muhasebe İşlemleri, Prof Dr. Durmuş ACAR, Doç Dr. İsmail BEKÇİ, Doç Dr. Hayrettin USUL
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)