Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu MVU-3105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğretim Görevlisi Serhat DURANAY
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Temel ekonomi kavramlarını tanımlayabilecek ve analiz edebilecektir, Ne, nasıl ve kimin için üretilecektir? şeklinde özetlenen iktisadi soruların cevaplanabilmesi için gereken karar mekanizmalarını açıklayabilecektir. Piyasa dengesini kavrayabilecektir. Mikro-ekonomik konular hakkında fikir sunabilecektir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ekonominin Konusu ve Ekonominin Temel Kavramları: Kıtlık, Tercih, Fayda, İhtiyaç, Gelir ve Üretim. Talep, Arz ve Piyasa Dengesi. Firma Maliyetleri, Firma Gelirleri. Tam Rekabet Piyasası, Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Oligopol ve Monopolcü Rekabet Piyasaları. Milli Gelir Kavramı, Milli Gelir Hesaplamaları, Ekonomik Büyüme. Para ve Bankacılık Sistemi. Enflasyon ve Deflasyon.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ekonominin temel prensipleri hakkında bilgi edinimi sağlama. Arz Talep ve fiyat oluşumu konuları hakkında yeterli bilgi sağlama. Piyasalar ve piyasa türleri hakkında bilgi sahibi olma. Ekonomik büyüme, işsizlik, milli gelir, enflasyon ve deflasyon gibi konularda alanının gerektirdiği bilgilere sahip olma.
Dersin Amacı Ekonomi biliminin temel prensiplerini ve ekonomik düşüncenin mantığını anlatmak. Ekonomik olayların anlaşılabilmesi için temel kuralların açıklanması, fiyat mekanizması ve fiyatların oluşumunun incelenmesi. Üretim, maliyetler ve üretim faktörlerinin incelenmesi. Para konusu ve paranın gelişimi hakkında bilgi edinilmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ekonominin Konusu ve Ekonominin Temel Kavramları
2 Kıtlık, Tercih, Fayda, İhtiyaç, Gelir ve Üretim
3 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
4 Talep, Arz ve Piyasa Dengesi
5 Tüketici Davranışı
6 Firma Davranışı, Üretim Fonksiyonu Ve Üretim Maliyetleri
7 Firma Maliyetleri, Firma Gelirleri
8 Tam Rekabet Piyasası
9 Eksik Rekabet Piyasaları: Monopol, Oligopol ve Monopolcü Rekabet Piyasaları
10 Milli Gelir Kavramı, Milli Gelir Hesaplamaları
11 İşsizlik ve istihdam
12 Ekonomik Büyüme
13 Enflasyon, Deflasyon, Merkez Bankacılığı
14 Para ve Bankacılık
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Ekip çalışmasına yatkın 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme 0
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan 0
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir 0
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 0 14 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 28 28
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 132    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)