Ders Adı Dış Ticaret İşlemleri
Ders Kodu MUV-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisini verir 2) Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavrayabilmesini sağlar 3) Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, serbest bölge ,kıyı ticareti,devlet yardımlarını öğretir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Dış ticaretle ilgili işlemlerinin nasıl yapıldığının açıklanması,Dış Ticaretin Özellikleri, Incoterms 2000 Teslim Şekilleri, Dış Ticaret Belgeleri, Dış Ticarette Ödeme Ve Tahsil Usulleri, Dış Ödemeler Bilançosu, İhracat Pazar Araştırması
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1)Dış Ticaret, Gümrük ve Kambiyo Rejimleri ile ilgili temel kavramların bilgisini vermek 2)Kambiyo mevzuatı kapsamındaki dış ticaret işlemlerini ve genel kambiyo düzenlemelerini kavramak 3)Dış ticaret işlemlerinde kullanılan belgeler, serbest bölge ,kıyı ticareti,devlet yardımlarını öğrenmek.
Dersin Amacı Diş Ticaret ile ilgili temel kavramlar açıklanarak dış ticaret işlemlerinin gerçek hayatta uygulanma şekline ilişkin örnek olaylara yer vermek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Dış Ticaretin Tarihsel Gelişimi, Dersle İlgili Temel Kavramlara Giriş
2 Dış Ticarette Teslim Şekilleri
3 Dış Ticarette Ödeme Şekilleri
4 Türk Dış Ticaret Rejimi ve Mevzuatı, (İthalat Ve İhracat)
5 İhracat Rejimi Kararları, Hariçte İşleme Rejimi Ve İhracat Yönetmeliği
6 İthalata ilişkin hükümler, dahilde işleme rejimi tedbirleri
7 Dış ticaret, ithalat ve ihracatta görülmeyen işlemler
8 Kambiyo mevzuatı
9 Gümrük mevzuatı, dış ticaret devlet teşkilatı
10 Devam/ arasınav
11 Dış ticaret işlemlerinde Katma Değer Vergisi, serbest bölgeler
12 Dış ticarette finansman teknikleri, dış ticarette devlet destekleri
13 Dış ticaret işlemlerinde diğer rejimler
14 Avrupa birliği ve diğer iktisadi birleşmeler
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, 0
2 Ekip çalışmasına yatkın, 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme. 0
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma. 0
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan 0
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir. 0
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak. 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1. Bedestenci, H.Çetin. Canıten, Murat. Dış Ticaret İşlemler ve Uygulamalar, Editörler, 3. Baskı, Gazi Kitabevi, 2004, Ankara, 2-Derleyen, Koban, Emine, “Dış Ticaret Eğitimi” Alfa Yayınevi, 2003,İstanbul
Materyal
Dökümanlar Is Guvenligi
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)