Ders Adı Temel Hukuk
Ders Kodu MUV-109
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR. METİN KARACA
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Hukuk kurallarının özellikleri ve diğer sosyal düzen kurallardan ayırımı; çağdaş hukuk sistemleri; hukukta derleme hareketi ve Türk Hukukunun derlenmesi; yaptırım ve çeşitleri; kamu hukuku, özel hukuk, karma hukuk dalları ve alt ayrımları; Türk pozitif hukuku ve sorunları; hukukun çeşitli açılardan uygulanması; hak; hak sahipliği ve ehliyet kavramları; sorumluluk ve sorumluluğun işletilmesi gibi belli başlı konulardan oluşmaktadır.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Bu dersin amacı, öğrencilere hukukun temel kavram ve kurumlarını tanıtmak ve hem güncel yaşamda hem de almakta oldukları eğitimin çeşitli yerlerinde karşılaştıkları kavramların içeriği hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Diğer yandan bundan sonraki dönemlerde alacakları hukuk derslerinin de bir anlamda alt yapısını hazırlamak amacı taşımaktadır.
No Dersin Kazanımları  
1 1) Hukukun diğer sosyal düzen kurallarından ayırımını yapar
2 2) Hukukun amaç ve işlevlerini tanır
3 3) Hukukta yaptırımı bilir
4 4) Hukukun temel dalları bilir
5 5) Pozitif hukuk kuralarını tanır
6 6) Hukukun niteliklerini açıklar
7 7) Yer, zaman ve anlam bakımından uygulanmasını tarif eder
8 8) Hak, hak sahipliği ve ehliyet kavramlarını açıklar
Hafta Konular  
1 Toplumsal düzen kuralları,Türleri.Bir toplumsal düzen kuralı olarak hukuk kuralları ve diğer toplumsal düzen kurallarından farklılıkları.
2 Hukukun tanımı,değişik anlamları,hukukun amaçları,hukuk kurallarının temel nitelikleri,hukuk kurallarının çeşitleri.
3 Hukukun yazılı-yazısız ve yardımcı kaynakları
4 Hukukun sistematiği(kamu hukuku-özel hukuk ayırımı) Kamu Hukuku Dalları,Özel Hukuk Dalları,Karma Nitelikli Hukuk Dalları.
5 Türk yargı sistemi,yargı kuruluşları ve dava türleri.
6 Borç kavramı,borcun kaynakları,borçların hükümleri,borçların sona ermesi
7 İcra ve İflas Hukuku.İcra dairelerinin kuruluş ve işleyişi,icra işlemleri ve süreci,iflas daireleri,iflas yolları ve iflasın sonuçları.
8 Hukuksal ilişki ve hak kavramı.Hakkın niteliği ile ilgili bazı teoriler.Hakların türleri.
9 Hak sahibi (kişi) kavramı.Gerçek kişi kavramı,gerçek kişilerin ehliyetleri,kişiler arasında hısımlık.Tüzel kişilerin nitelikleri ve doğuşları,türleri.
10 Hakların korunması yolları. Hakkın hak sahibi eliyle korunması.Bu çerçevede haklı savunma,zorda kalma ve kuvvet kullanarak hakkı koruma imkanlarının değerlendirilmesi.
11 Hakkın Devlet Eliyle Korunması.Genel olarak dava kavramı.Türk Yargı Sistemi ve Yargı Kuruluşları.
12 Mülkiyet hakkı,konusu,kapsamı ve türleri.
13 Hukuki Olaylar ve Hukuki İşlemler
14 Özel hukukta hukuki işlemler. Kamu hukuku işlemleri.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, 4
2 Ekip çalışmasına yatkın, 3
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 3
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 3
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 3
6 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma. 3
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 14 14
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 14 14
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 70    
Dersin Akts Kredisi 2    
Ders Notu Ders Notu ve sunumlar
Diğer Kaynaklar Ders Notu ve sunumlar
Materyal
Dökümanlar Ders Notu ve sunumlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)