Ders Adı Muhasebe
Ders Kodu MUV-110
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 5
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Ahmet ÇAYIRÇİMEN
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları muhasebeyi tanımlayabilme, temel kavramlarını söyleyebilme, hesap kavramını açıklayabilme, hesapların işleyiş kurallarını bilme, ticari defterlere kayıt yapabilme, mizan, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Muhasebe ile ilgili temel kavramlar, tek düzen hesap planında yer alan hesapları kullanabilme, ticari defterleri kayıt yapabilme, bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilme
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilme, ticari işlemlerin kayıtlarını yapabilme, temel mali tabloları düzenleyebilme
Dersin Amacı Muhasebe ile ilgili temel kavramları bilme, ticari işlemlerin kayıtlarını yapabilme, temel mali tabloları düzenleyebilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Muhasebenin Tanımı ve Temel Kavramları
2 Finansal Tablolar Bilanço ve Gelir Tablosu
3 Muhasebede kullanılan belgeler
4 Hesap Kavramı ve Muhasebe Defterleri
5 Dönen Varlık Hesaplarının İncelenmesi
6 Dönen Varlık Hesaplarının İncelenmesi
7 Duran Varlık Hesaplarının İncelenmesi
8 Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplarının İncelenmesi
9 Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar Hesaplarının İncelenmesi
10 Öz Kaynaklar Hesaplarının İncelenmesi
11 Gelir Hesaplarının İncelenmesi
12 Gider Hesaplarının İncelenmesi
13 Maliyet Hesaplarının İncelenmesi
14 Dönem Sonu İşlemleri ve Raporlama
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin temel kavramları tanımak ve kullanabilmek. 1
2 Alana ilişkin gerekli verilerin tespiti, toplanması ve işlenmesini gerektiği gibi yaparak, pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek 2
3 Büro yönetimi ve sekreterliğe ilişkin tasarımları ve uygulamaları ast, üst ve paydaşlarına gerektiği şekilde açıklayabilmek. 3
4 Gerekli seviyelerde takım çalışmaları başlatabilmek, uygulamak ve sürdürebilmek. 2
5 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin yeniliklerin takip edilmesi, gerekli olanlarının öğrenilmesi ve uygulanması. 3
6 Öngörülmeyen durumlara ilişkin oluşan ve oluşabilecek sorunları belirleme ve çözümleyebilme. 3
7 Bürolarda kendisine bağlı olarak çalışan işgörenlerin denetlenmesi ve değerlendirmelerinin objektif olarak yapılabilmesi. 2
8 Büro Yönetimi ve Sekreterlik alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 1
9 Temel bilgisayar kullanımı ve alanına ilişkin gerekli yazılımların kullanılabilmesi. 1
10 Büro yönetimi ve sekreterlik alanına ilişkin gerekli olan sosyal sorumluluk, etik değerler, sosyal güvenlik hakları, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak ve uygulayabilmek. 2
11 Büroların düzenine ilişkin gerekli dosyalama ve arşivleme çalışmalarını gerçekleştirebilmek. 2
12 Büro yönetimi ve sekreterlik alanında yapılması muhtemel toplantı ve törenlere ilişkin zaman ve protokol düzenlemelerini yapabilmek. 2
13 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak. 2
14 Türkçe dilbilgisine ilişkin gerekli kural ve kaideleri bilerek bunları çalışmalarında uygulamak. 1
15 Günlük çalışmalarda kullanılan genel iletişim bilgilerini etkili ve sonuç odaklı kullanabilmek. 2
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 3 42
Ödevler 14 3 42
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 160    
Dersin Akts Kredisi 5    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Genel Muhasebe-Dönem Sonu İşlemleri, Prof.Dr.N.Ata ATABEY, Atlas Yayınevi Genel Muhasebe I-II, Yrd.Doç.Dr.Hakan SELDÜZ, Lisans Yayınevi
Materyal
Dökümanlar Hesap Planı, Hesap Makinesi
Ödevler Tek Düzen Hesap Planında Yer Alan Hesapların İşleyişini Pekiştirmek Amacıyla Ticari İşlemleri İçeren Monografi
Sınavlar 1 ara sınav, 1 dönem sonu sınavı
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)