Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu MVU-3114
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ticari işletmeyi ve taciri tanıma 2.Şirket ve Türleri hakkında bilgi sahibi olma 3.Kıymetli evrak ve türlerini tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari işletme ve tacir kavramı, Şirket türleri, Kıymetli evrak türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticari işletmeyle ilgili temel hukuki düzenlemeleri tanımak Tacir ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak Ticaret unvanı, işletme adı ve marka gibi tanıtıcı adları tanımak Ticaret şirketleri hakkında bilgi sahibi olmak Ticari senetler hakkındaki mevzuatı anlamak
Dersin Amacı Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu derste ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ticari kişi, Ticari iş, adi iş
2 Ticaret unvanı, işletme adı, marka
3 Haksız rekabet
4 Ticari defterler
5 Ticaret sicili
6 Faiz;Teselsül;Sözleşme türleri
7 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
8 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
9 Şirketler hukuku, Şirketlerin sınıflandırılması,
10 Adi şirket, Ticari Şirket
11 Kolektif Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
12 Komandit Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi. Limited Şirket
13 Anonim Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
14 Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Ekip çalışmasına yatkın 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme 0
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan 0
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir 0
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Baktır, Selma., Ticari İşletme Hukuku. Şafak Matbaacılık, İzmir, 2000 [2] PORAY, Yasaman Ticari İşletme Hukuku İstanbul,2001 [3] TEKİL Fahiman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul,2000 [4] Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Rehberi Mart,2004 [5] MOROĞLU, Nazan ve Erdoğan, TCK ve ilgili mevzuat, İstanbul,1998
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)