Ders Adı Vergi Hukuku
Ders Kodu MVU-3117
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Bu dersin sonunda öğrenci aşağıdakileri kavramış ve yapacak durumda olacaktır: • Vergi hukuku ile ilgili bilimsel analiz ve değerlendirme yeteneğinin geliştirilmesi. • Vergi problemleri • Vergi Uyuşmazlıkları.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Vergi hukukunun tanımı ve kapsamı, konumu, vergi hukukunun diğer hukuk dallarıyla ilişkisi, tarihsel gelişimi, kaynakları, yorum, vergilendirme işlemleri, vergi borcunun sona ermesi, vergi suç ve cezaları ve bunlara ilişkin genel kurallar, vergi suçluluğunu ortadan kaldıran nedenler, vergi cezalarını sona erdiren haller.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Türk Vergi Hukuku’nun işleyişini analiz edebilmek ve değerlendirebilmek.
Dersin Amacı Türk Vergi Hukuku’nun işleyişinin analizi ve değerlendirmesi.
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Vergi Hukukunun Hukuk Sistemi İçindeki Yeri, Konusu
2 Vergi Hukukunun Kaynakları
3 Vergi Kanunlarının Yer, Zaman Ve Anlam Bakımdan Uygulanması
4 Vergilemeye İlişkin Temel Kavramlar
5 Vergilendirme İşlemleri
6 Vergi Borcunu Sona Erdiren Nedenler
7 Vergi Borcunun İntikali, Vergi Hukukunda Süreler
8 Vergi Suç Ve Cezaları Kavram, Çeşitleri Ve Özellikleri, Ceza Ehliyeti
9 Türk Vergi Sisteminde Yer Alan Başlıca Vergi Suçları Ve Cezaları
10 Vergi Suçlarında İştirak, Teşvik, Tekerrür, Ve Birleşme
11 Vergi idaresi ve görevleri Verginin denetimi
12 Vergi Uyuşmazlıklarının İdari Çözüm Yolları
13 Vergi Uyuşmazlıklarının Yargı Yolu İle Çözümü
14 Vergi Mahkemesi Kararlarına Karşı Başvurulabilecek Kanun Yolları
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Ekip çalışmasına yatkın 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme 0
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan 0
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir 0
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1- Osman PEHLİVAN, Vergi Hukuku, Derya Kitabevi, Trabzon, 2009. 2- Doğan ŞENYÜZ, Vergi Ceza Hukuku, Ekin Kitapevi, Bursa, 2009. 3- Mahmut KALENDEROĞLU, Vergi Hukuku - Türk Vergi Sistemi, Agon Bilgi Akademisi, 9. Baskı, 2009. 4- S. Ateş OKTAR, Vergi Hukuku, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 2009.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)