Ders Adı Muhasebe Denetimi
Ders Kodu MVU-3152
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1) Muhasebe denetimi ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kazanabilir 2) Muhasebe denetim mesleğinin ve ülkemizde geçerli olan kuralları tanıyabilir 3) Muhasebe denetimi ile ilgili güncel gelişmeleri anlayabilir 4) İşletmelerde iç kontrol ve denetimin önemini anlayabilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Denetimin temel kavramları, Genel kabul görmüş denetim standartları. Denetim raporu. Denetim kanıtları. İç kontrol sistemleri. Varlık ve kaynak hesapları. Sonuç hesapları
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1) Muhasebe denetimi ile ilgili teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kazanabilmek 2) Muhasebe denetim mesleğinin ve ülkemizde geçerli olan kuralları tanıyabilmek 3) Muhasebe denetimi ile ilgili güncel gelişmeleri anlayabilmek. 4) İşletmelerde iç kontrol ve denetimin önemini anlayabilmek
Dersin Amacı Muhasebe denetimi ile ilgili temel kavramlar, Genel kabul görmüş denetim standartlarını kavrayabilmek. Denetim raporu, süreci ve planlamasını kavrayabilme. Denetim kanıtları, teknikleri, çalışma kağıtlarını kavrayabilme. İç kontrol sisteminin önemi. Varlık, kaynak ve sonuç hesapların denetimini kavrayabilme
WorkPlacement
Hafta Konular  
1 Muhasebe denetiminin tanımı, özellikleri ve tarihsel gelişimi.
2 Muhasebe-denetim ilişkisi, muhasebe denetiminin amaçları
3 Denetim ve denetçi ile ilgili bilgiler
4 Genel kabul görmüş denetim standartları
5 Denetim süreci ve planlaması
6 Denetim delilleri ve teknikleri
7 İç denetim – dış denetim
8 İşletme içi muhasebe kontrol sistemi ve önemi
9 İşletme içi muhasebe kontrol sistemi ve önemi
10 Denetim raporları
11 Denetim raporları
12 Denetim raporları
13 Varlık ve kaynak hesaplarının denetimi
14 Sonuç hesapları ve mali tabloların denetimi
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 0
2 Ekip çalışmasına yatkın 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Muhasebe uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yaparak, rapor halinde sunabilme 0
7 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma 0
8 Muhasebede sosyal güvenlik alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı hakkında bilgiye sahip olan 0
9 Muhasebe departmanında ast olarak çalışanların performanslarını değerleme ölçülerini kavrayabilen meslek elemanları yetiştirmektir 0
10 Muhasebe ortamında bilgisayar kullanımı ile birlikte mesleki programları kullanmak 0
11 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve İnkılap Tarihi konusunda bilgi sahibi olmak 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar KEPEKÇİ Celal, Bağımsız Denetim, Avcıol Basım Yayım, 2005, İstanbul
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)