Ders Adı Paket Programlar II
Ders Kodu MUV-226
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 2
Dönem 4.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Murat KAKAŞÇI
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği 1 Üretim sürecini öğrenmek. Paket programda üretim, modülünü kurmayı öğrenmek. 2 Üretim tedarik, sevk, iş reçetesi, iş emri özelliklerini öğretmek, Paket programda tedarik kartlarının tanımlamak, üretim modülünü uygulamayı öğretmek, 3 Üretim işletmesinde, örnek monografi düzenlemek. Paket programda, örnek bir üretim işletmesinde mamul üretimi yapmak. 4 SGK mevzuatı kapsamında günlük pratik bilgileri öğretmek, Paket programda personel – bordro modülünü kurma ve kartlarını tanımlamayı öğrenmek. 5 Bir işletmede çalışan personelin brüt ve net ücretini hesaplama ve muhasebe işlemini öğretmek. Paket programda, personel bordro modülünde işçi bordrosunu ve diğer belgelerini düzenlemeyi öğretmek. 6 Hizmet işletmelerinde muhasebe sürecini öğretmek. Paket programda, hizmet işletmelerinde hizmet, masraf, gelir, gider kartlarını tanımlama ve örnek uygulama yapmak. 7 Ön muhasebe ve finans (Kasa, Banka, Çek, Senet) işlemlerini öğretmek. Fatura, Cari, Kasa, Çek, Senet, Banka kartlarını tanımlama, örnek ödeme, tahsil, keşide, ciro uygulaması yapmak. 8 Ders tekrarı ve Ara sınav Ders tekrarı ve Ara sınav 9 Ders tekrarı ve Ara Sınav Ders tekrarı ve Ara Sınav 10 Farklı paket programlar hakkında bilgi vermek. Farklı Paket programda, örnek üretim, personel, hizmet ve finans modüllerini uygulamayı öğretmek. 11 e-beyannamenin önemi ve yasal sürecini anlatmak. Paket programda, e-beyanname kartlarını ve tekdüzen hesap planına uyumu öğretmek. 12 Kısa süreli sınav için bilgi verilir. Paket programda, üretim süreci ve personel bordrosu düzenleme tekniği ile kısa süreli sınav uygulanır. 13 Matbu olarak, örnek Ba, Bs, KDV, Muhtasar, Gelir, Kurumlar v.b beyanname düzenlemek. Paket programda, tanımlanan Ba, Bs, KDV, Muhtasar, Gelir ve Kurumlar vergisi beyannamelerini düzenlemeyi öğretmek. 14 Beyannamelerin ihmali ve idari yaptırımlar (cezalar) hakkında bilgi vermek. Paket programda, e-beyanname düzeltme işlemleri ve Risk Analizi sürecini öğretmek.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Üretim, Personel, İhracat, İthalat, Hizmet ve Finans Modüllerini muhasebe paket programlarında (Mikro, Eta, Logo, Link, Luca) uygulayabilme.
No Dersin Kazanımları  
1 1 Muhasebe paket programında Üretim, Personel, Hizmet, e-beyanname ve Finans modüllerini kurabilme,;
2 2 Üretim modülünde stok, cari, fatura ve reçete kartlarını açabilme, ;
3 3 Üretim reçetesi ve iş emirlerini düzenleyebilme, ;
4 4 Üretim maliyetlerini çıkarma ve muhasebe denetimini yapabilme, ;
5 5 Personel modülünde personel kartlarını ve personel sicil kartları tanımlayabilme, ;
6 6 Personel ve bordro giderlerini düzenleme ve muhasebe fişlerinde izleyebilme, ;
7 7 Hizmet İşletmelerinde muhasebe ve maliyet süreci düzenleyebilme, ;
8 8 Finans modülünde Cari, fatura, çek, senet kartlarını düzenleme ve muhasebe sürecini uygulayabilme, ;
Hafta Konular  
1 Stok, Cari, Fatura Kartlarını tanımlamak. Uygulamak.
2 Kasa, Banka, Çek, Senet Kartlarını tanımlamak.
3 Finans Yönetim Modülünde ödeme, tahsilat, havale, keşide, ciro ve kredi işlemleri yapmak.
4 Üretim modülünde, kartlar, reçeteler ve iş emri düzenlemek. Üretime sevk ve üretimden çıkış yapmak.
5 Üretim işletmesinde, örnek monografi düzenlemek.
6 SGK mevzuatı kapsamında günlük pratik bilgileri öğretmek,
7 Bir işletmede çalışan personelin brüt ve net ücretini hesaplama ve muhasebe işlemini öğretmek.
8 Ticaret ve pazarlama işletmelerinde muhasebe sürecini öğretmek.
9 Hizmet işletmelerinde muhasebe sürecini öğretmek.
10 Farklı paket programlar hakkında bilgi vermek.
11 e-irsaliye, e-fatura, e-beratlar ve e-beyannamenin önemi ve yasal sürecini anlatmak.
12 Dış Ticaret Modülünde İhracat, İthalat kartları tanımlamak ve muhasebe süreci uygulamak.
13 Matbu olarak, örnek Ba, Bs, KDV, Muhtasar, Gelir, Kurumlar v.b beyanname düzenlemek.
14 Beyannamelerin ihmali ve idari yaptırımlar (cezalar) hakkında bilgi vermek.
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, 2
2 Ekip çalışmasına yatkın, 2
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 2
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 2
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 2
6 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma. 2
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 0 0
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 0
Yıliçinin Başarıya Oranı 0
Finalin Başarıya Oranı 0
TOPLAM 0
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 0 0 0
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 0 0 0
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 0 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 0 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)