Ders Adı Genel Hukuk Bilgisi
Ders Kodu ISY-103
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1. Hukukun temel kavramlarını tanımlar. 2.Hukuk kuralları ile toplumu düzenleyen diğer kurallara arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklar. 3.Hukuk sistemleri (Roma Hukuku, İslam Hukuku, Common Law, Sosyalist Hukuk,vb.) ve hukuk ekolleri (Doğal Hukuk, Pozitivist Hukukb.) hakkında bilgi edinir. 4.Hukukun kaynakları (Anayasa, Yasalar, Yasa Gücünde Kaynaklar, Tüzükler, Yönetmelikler) hakkında değerlendirmeler yapar. 5.Hukukun temel kavramlarını (Kişilik, Hısımlık, Miras, Eşya, Sözleşmeler, Haklar, Sorumluluk) öğrenir ve bunarlı somut olaylarda uygular.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk Hukuk Sistemi, Hukukun Dalları ve Kaynakları, Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri, Hukukî Olaylar, İlişkiler, İşlemler ve Haklar, Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri, Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar, Mülkiyet Hakkı, Konusu, Kapsamı ve Türleri, Borç Kavramı ve Sözleşme Türleri.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri 1. Hukukun temel kavramlarını tanımlamak. 2.Hukuk kuralları ile toplumu düzenleyen diğer kurallara arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları açıklamak. 3.Hukuk sistemleri (Roma Hukuku, İslam Hukuku, Common Law, Sosyalist Hukuk,vb.) ve hukuk ekolleri (Doğal Hukuk, Pozitivist Hukukb.) hakkında bilgi edinmek 4.Hukukun kaynakları (Anayasa, Yasalar, Yasa Gücünde Kaynaklar, Tüzükler, Yönetmelikler) hakkında değerlendirmeler yapar. 5.Hukukun temel kavramlarını (Kişilik, Hısımlık, Miras, Eşya, Sözleşmeler, Haklar, Sorumluluk) öğrenir ve bunarlı somut olaylarda uygular.
Dersin Amacı Genel Hukuk dersinin amacı, hem iş yaşamı hem de özel hayat içerisinde önemli bir yer tutan hukukun temel konularının ele alınmasıdır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Hukuk, Hukuk Sistemleri, Türk hukuk Sistemi
2 Hukukun Dalları ve Kaynakları
3 Türk Yargı Sistemi, Yargı Kuruluşları ve Dava Türleri
4 Hukuki Olaylar ve Hukuki İlişkiler
5 Hukuki İşlemler ve Haklar
6 Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması
7 Kişilerin Ehliyetleri
8 Miras Kavramı ve Kanuni Mirasçılar
9 Mülkiyet Hakkı ve Konusu
10 Mülkiyet Hakkının Kapsamı ve Türleri
11 Borç Kavramı, borç ilişkisi ve borç türleri
12 Sözleşme ve sözleşme türleri
13 Sözleşme ve sözleşme türleri-ı
14 Genel değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 1
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 1
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 2
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 1
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 1
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 1
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 60
Kısa Sınav 1 40
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 1 10 10
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu 1.Gözler, Kemal, Genel Hukuk Bilgisi, Ekin Yayınevi, Bursa, 2008. 2.Gültekin, Sadettin, Çiyiltepe, Hamdi, Hukukun Temel Kavramları, Murathan Yayınevi, Trabzon
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar 1.Dersle İlgili Powerpoint sunularının paylaşılması.
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)