Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu ISY-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler)
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları 1.Ticari işletmeyi ve taciri tanıma 2.Şirket ve Türleri hakkında bilgi sahibi olma 3.Kıymetli evrak ve türlerini tanıma
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Ticari işletme ve tacir kavramı, Şirket türleri, Kıymetli evrak türleri
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Ticari işletmeyle ilgili temel hukuki düzenlemeleri tanımak Tacir ve yükümlülükleri hakkında bilgi sahibi olmak Ticaret unvanı, işletme adı ve marka gibi tanıtıcı adları tanımak Ticaret şirketleri hakkında bilgi sahibi olmak Ticari senetler hakkındaki mevzuatı anlamak
Dersin Amacı Ticaret Hukuku, ticari faaliyetleri konu alan hukuk dalıdır. Ticari faaliyetlerle ilgili olarak üretimle tüketim arasındaki sürece konu olurken diğer yandan da üretimin ve tüketimin kendisini de konu alır. Bu derste ticaret hukuk alanındaki öğrencilere eğitim yaptırmak, bu yolda bilgi ve becerilerini arttırmaktır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Ticari İşletme Hukuku: Ticari İşletme, Gerçek ve Tüzel Kişiler, Ticari kişi, Ticari iş, adi iş
2 Ticaret unvanı, işletme adı, marka
3 Haksız rekabet
4 Ticari defterler
5 Ticaret sicili
6 Faiz;Teselsül;Sözleşme türleri
7 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
8 Ticari mümessil, ticari vekil, tellal, acente ve komisyoncu
9 Şirketler hukuku, Şirketlerin sınıflandırılması,
10 Adi şirket, Ticari Şirket
11 Kolektif Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
12 Komandit Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi. Limited Şirket
13 Anonim Şirket; kuruluşu, işleyişi, sona ermesi
14 Kıymetli Evrak Hukuku: Bono, çek, senet, tahvil
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 1
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 1
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 3
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 1
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 2
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 1
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 8 8
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 10 10
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 74    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar [1] Baktır, Selma., Ticari İşletme Hukuku. Şafak Matbaacılık, İzmir, 2000 [2] PORAY, Yasaman Ticari İşletme Hukuku İstanbul,2001 [3] TEKİL Fahiman, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul,2000 [4] Adapazarı Ticaret ve Sanayi Odası Ticaret Sicil Rehberi Mart,2004 [5] MOROĞLU, Nazan ve Erdoğan, TCK ve ilgili mevzuat, İstanbul,1998
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)