Ders Adı Ticaret Hukuku
Ders Kodu ISY-104
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 2
Dersi Veren(ler) Öğr. Gör.Adile AKTAR
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Dersin içeriği, genel olarak, ticari işletme, ticari iş, ticari hüküm, ticari yargı, tacir, ticaret unvanı, işletme adı, marka, haksız rekabet, ticari defterler, ticaret sicili, tacir yardımcıları, ortaklıkların sınıflandırılması, ortaklık sözleşmesi, ticaret ortaklıklarının ortak özellikleri, ortaklıkların birleşmesi, bölünmesi ve tip değiştirmesi, kıymetli evrakın unsurları ve özellikleri, kıymetli evrakta defiler, kambiyo senetleridir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Ticaret hukukunun genel ilkelerini, teorilerini detaylı olarak inceleyip öğrencilere kavratmaktır.
No Dersin Kazanımları  
1 Ticaret Hukukunun temel kavramlarını tanır
2 Ticari iş kavramını bilir
3 Ticari işletme hakkında bilgi sahibidir
4 Tacir kavramını ve tacir olmanın hukuki etki ve sonuçlarını bilir, gereken sorumluluklarını yerine getirebilir
5 Elde ettiği bilgileri mesleki ilişkilerinde ve günlük
6 yaşantısında kullanabilmeyi kavrar
7 Çalışma yaşamında Ticaret Kanunu ve ilgili
8 mevzuattan yararlanmayı öğrenir
Hafta Konular  
1 Ticaret Hukuku hakkında genel bilgi,Ticari iş, ticari işletme ve tacir kavramları
2 Ticari İşletmede Merkez ve Şube, Ticari İşletmenin Devri ve Rehini
3 Ticari İşler ve Tabi Oldukları Hükümler, Ticari İş Sayılmanın Hukuk Sonuçları
4 Ticari Hüküm, Ticari Yargı
5 Tacir sıfatı, Tacir sıfatına bağlanan sonuçlar
6 Ticaret Unvanı, İşletme Adı, Marka
7 Haksız Rekabet
8 Ticari Defterler, Ticaret Sicili
9 Tacir Yardımcıları
10 Ticaret Ortaklıklarının Ortak Özellikleri
11 Ticaret şirketleri
12 Ticaret şirketlerinin Temel Özellikleri
13 Adi şirket ve Ticaret şirketi kavramlarının karşılaştırılması
14 Kambiyo Senetleri
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı, 0
2 Ekip çalışmasına yatkın, 0
3 Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma 0
4 Mesleki mevzuat değişikliklerini takip etmek 0
5 Teorik bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 0
6 Diğer departmanlarda çalışanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olma. 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 70 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 40
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 0 0
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 0 0
İşyükü Saati (30) 0
Toplam İşyükü / Saat 56    
Dersin Akts Kredisi 1    
Ders Notu Hamdi ÇİYİLTEPE Ticaret Hukuku Murathan Yay. 2012 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku Dersleri - İ. Yılmaz Aslan Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Diğer Kaynaklar Hamdi ÇİYİLTEPE Ticaret Hukuku Murathan Yay. 2012 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku Dersleri - İ. Yılmaz Aslan Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Materyal
Dökümanlar Hamdi ÇİYİLTEPE Ticaret Hukuku Murathan Yay. 2012 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Hukuku Dersleri - İ. Yılmaz Aslan Tamer Bozkurt, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 2012-Ankara
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)