Ders Adı Genel Ekonomi
Ders Kodu ISY-105
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) Öğr.Gör.Mustafa ÖZYÜCEL
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları İktisadın temel kavramları öğrenilir. Tüketici davranışları kavranır. Piyasa kavramı bilinir. Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğrenilir Piyasa çeşitleri kavranır.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği İktisadın temel kavramlarının,tüketici davranışlarının, devletin ekonomideki rolünün, ekonominin bütününü oluşturan ekonomi mekanizmasının işleyişinin kavratılıp öğretilmesi.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri İktisadın temel kavramları öğretmek Tüketici davranışları kavratmak Piyasa kavramı öğretmek Kar maksimizasyonu amaçlayan işletmelerin yapması gerekenler öğretmek Piyasa çeşitleri kavranılması Piyasa çeşitleri kavratmak
Dersin Amacı İktisadi kavramların ve iktisat tanımlarının kavranmasıyla ekonominin bütününün işleyişinin değerlendirilmesi, devletin ekonomideki rolünün, dış dünya, para, arz talep unsurların bilinmesiyle iktisadi hayatın öğrenilmesi.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Temel ekonomik kavramlar, kıtlık sorunu ve çözümü
2 Piyasa dengesi (Arz, talep ve fiyat, dengeye müdahale)
3 Talep ve arz esnekliği, toplam fayda
4 Tüketici dengesi
5 Üretim Teorisi
6 Üretim maliyetleri
7 Piyasalar(Tam rekabet,aksak rekabet piyasaları,faktör piyasaları)
8 Piyasalar(Tam rekabet,aksak rekabet piyasaları,faktör piyasaları)
9 Milli gelir analizi (MG hesaplanması, temel kavramlar,denge analizi)
10 Uluslar arası para sistemi
11 Tüketim harcamaları, tasarruf ve yatırım harcamaları
12 Para; tanım, fonksiyonları, sistem çeşitleri
13 Enflasyon, işsizlik, ödemeler dengesi, döviz kuru
14 Ekonomik istikrar ve büyüme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 0
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 0
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 0
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 0
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 5
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 3 42
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 0 0 0
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 15 15
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 15 15
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 100    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar 1) DİNLER, Zeynel İktisada Giriş, Bursa Ekin Kitapevi,2009 2) PARASIZ İlker İktisadın ABC’si, Bursa,Ezgi Kitapevi,2008
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)