Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu ISY-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) 3-Nesrin TÜRELİ 5-Mehmet DİNÇ 13-
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilir ve sorgulayabilir. Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir. Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir. Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir. Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir. Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir. Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir ve değerlendirip uygulayabilir. Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilme ve sorgulayabilme. Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilme ve uygulamaları değerlendirebilme. Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilme ve çözümleyebilme. Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilme. Yönetsel süreçleri kavrayabilme ve irdeleyebilme. Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilme. Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilme ve değerlendirip uygulayabilme. Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilme.
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar: Yönetim ve Yönetici Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi Yönetimin İşlevleri: Planlama Yönetimin İşlevleri: Organize Etme Yönetimin İşlevleri: Yöneltme Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme Yönetimin İşlevleri: Denetleme Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı) Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı) Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı İletişim ve Karar Verme Liderlik ve Motivasyon Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
2 Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3 Yönetimin İşlevleri: Planlama
4 Yönetimin İşlevleri: Organize Etme
5 Yönetimin İşlevleri: Yöneltme
6 Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme
7 Yönetimin İşlevleri: Denetleme
8 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı)
9 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı)
10 Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı
11 Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı
12 İletişim ve Karar Verme
13 Liderlik ve Motivasyon
14 Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi ve becerileri kavrayabilmek 5
2 İşletme yönetimi ile ilgili temel bilgi teknolojileriyle birlikte gelişmiş paket programları kullanabilmek 0
3 Yönetim fonksiyonlarına teorik açıdan hakim olabilmek ve bu fonksiyonları pratik açıdan uygulayabilmek 5
4 İşletmelerde büro düzenine, çalışma şartlarına ve ekip çalışmasına uyum sağlama yeteneğini kazanabilmek 4
5 İşletmelerin kuruluş ve işleyişi sürecindeki bütün mevzuata hakim olabildiğini göstermek 0
6 İşletme fonksiyonlarına teorik ve pratik açıdan hakim olabildiğini göstermek 5
7 Makro ve mikro boyutta ekonomi bilgisine sahip olabilmek 0
8 Yeterli düzeyde mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilmek 0
9 İş yaşamında ve iş ilişkilerinde meslek etiğine ve sosyal sorumluluk anlayışına sahip olduğunu göstermek 0
10 İşletme içinde doğabilecek durum ve olaylara dair sorunları algılama ve sorunlara yaratıcı çözümler geliştirme yeteneğini kazanabilmek 4
11 Atatürk İlkeleri ve İnkılapları ve Türkçeyi kullanma konusunda yeterli bilgi ve bilinç düzeyine erişebilmek 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 0    
Dersin Akts Kredisi 0    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar (1) Şimşek, M. Şerif ve Çelik, Adnan ( 2009 ), Yönetim ve Organizasyon, Eğitim Akademi Yayınları, Konya. (2) Koçel, Tamer (2003), İşletme Yöneticiliği, Beta Basım Yayın, İstanbul. (3) Özalp, İnan ( 2006), İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, Eskişehir.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)