Ders Adı Yönetim ve Organizasyon
Ders Kodu ISY-106
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 2.Yarıyıl
AKTS 3
Dersi Veren(ler) ÖĞR.GÖR.KEMAL GÜLAY
Dersin Yardımcıları
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
Önkoşul Dersleri
Dersin İçeriği Yönetim ve organizasyon ile ilgili temel kavramlar ile yönetim kuramlarını; modern öncesi dönem-modern dönem ve post modern dönem olarak inceleyebilme ve yönetimin işlevlerini ve sürecini kavrayabilmeyi içerir.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Amacı Yönetim ve organizasyon bilgisini sahip olup, güncel işletme yöneticiliği uygulamalarını yakından izleyebilecek beceri ve yetenekleri geliştirmek.
No Dersin Kazanımları  
1 Eleştirel bir tarzda yönetim kuramlarını değerlendirebilir ve sorgulayabilir.
2 Çalışma hayatında günümüzde ortaya çıkan yönetime ilişkin değişimlerin tarihsel arka planının bilincinde olabilir ve uygulamaları değerlendirebilir.
3 Yönetim yaklaşımlarının siyasi, ekonomik ve toplumsal yapılarla olan ilişkilerini anlayabilir ve çözümleyebilir.
4 Yönetimin ve yöneticiliğin değişen uygulamalarını izleyebilir.
5 Yönetsel süreçleri kavrayabilir ve irdeleyebilir.
6 Yönetim kuramlarını karşılaştırmalı olarak eleştirel biçimde değerlendirebilir.
7 Günümüz yönetim anlayışını geçirilen evreler ışığında sorgulayabilir ve değerlendirip uygulayabilir.
8 Güncel olaylara yönetsel bakış açısı geliştirebilir.
Hafta Konular  
1 Giriş ve Temel Kavramlar: Yönetim ve Yönetici Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi Yönetimin İşlevleri: Planlama Yönetimin İşlevleri: Organize Etme Yönetimin İşlevleri: Yöneltme Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme Yönetimin İşlevleri: Denetleme Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı) Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı) Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı İletişim ve Karar Verme Liderlik ve Motivasyon Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
2 Yönetim Düzeyleri ve Yönetimin Diğer Bilimlerle İlişkisi
3 Yönetimin İşlevleri: Planlama
4 Yönetimin İşlevleri: Organize Etme
5 Yönetimin İşlevleri: Yöneltme
6 Yönetimin İşlevleri: Eşgüdümleme
7 Yönetimin İşlevleri: Denetleme
8 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı I ( Klasik Yönetim Kuramı)
9 Yönetim Kuramları: Modern Öncesi Yönetim Kuramı II (Neo-Klasik Yönetim Kuramı)
10 Yönetim Kuramları: Modern Yönetim Kuramı
11 Yönetim Kuramları: Post-Modern Yönetim Kuramı
12 İletişim ve Karar Verme
13 Liderlik ve Motivasyon
14 Genel Değerlendirme: Yönetim ve Organizasyonun İşletmecilik Açısından Önemi ve Örnek Olaylar
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı 1
2 Bağımsız çalışma ve insiyatif kullanma becerisi 2
3 Problem çözmede yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisi 1
4 Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneği 1
5 Sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanma 1
6 İnsan Kaynakları uygulamalarına ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme 2
7 Alanı ile ilgili uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisi 2
8 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 1
9 Alanı ile ilgili konularda, iş güvenliği, işçi sağlığı ve çevre koruma bilgisi ve bilincine sahip olmak 1
10 Alanı ile ilgili konularda, sosyal sorumluluk, etik değerler ve sosyal güvenlik hakları bilgisi ve bilincine sahip olma 1
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 40
Kısa Sınav 1 40
Ödev 1 20
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 2 28
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 1 14
Ödevler 1 10 10
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 10 10
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 82    
Dersin Akts Kredisi 3    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)