Ders Adı Genel Muhasebe
Ders Kodu ISY-107
Dersin Türü Zorunlu
Ders Biriminin Seviyesi Ön Lisans
Yıl 1
Dönem 1.Yarıyıl
AKTS 4
Dersi Veren(ler) 4-nurcan negiz
Dersin Yardımcıları
Dersin Öğrenme Çıktıları Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilir Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavrar. Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilir.
Ders İşleme Biçimi Yüz Yüze
-
Dersin İçeriği Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu, hesap kavramı, hesap planı, kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme.
Dersin Verildiği Diller Türkçe
Dersin Hedefleri Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilmek Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavratabilmek Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilir.
Dersin Amacı Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.
WorkPlacement Kullanılmamaktadır
Hafta Konular  
1 İşletme Ve Muhasebe Kavramları, Muhasebenin Temel Kavramları
2 Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri
3 Bilanço Ve Gelir Tablosu İle Aylık, Geçici Ve Kesin Mizanlar
4 Muhasebe Süreci Ve Muhasebe Kayıt Hatalarını Giderilmesi
5 Tekdüzen Hesap Planı, Ve Hesapların Tanımı
6 Hesap Kavramı Ve İşleyişleri
7 Aktif Hesapların Kayıt İşlemleri
8 Pasif Hesapların Kayıt İşlemleri
9 Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri
10 Genel Geçici Mizanın Hazırlanması
11 Genel Geçici Mizan İle Monografiler
12 Uygulamalı Örnekler
13 Uygulamalı Örnekler
14 Genel Değerlendirme
No Bölüm Öğrenme Çıktısı Katkı Düzeyi
1 Lojistik alanıyla ilgili temel kavram ve süreçleri kavrayabilmek 2
2 Lojistik alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek 3
3 Lojistik alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek 3
4 Disiplinler arası takımlarda çalışabilme becerisi ve mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olma. 5
5 Lojistik uygulamaları için gerekli olan teknikleri, yetenekleri ve modern araçları kullanma becerisi 4
6 Temel bilgisayar bilimleri ve mesleğinin gerektirdiği bilgisayar programları kullanabilme 2
7 Sorumluluğu altında çalışanların performanslarını objektif olarak değerlendirmek ve denetlemek 2
8 Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak 2
9 Yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı ve çevre koruması hakkında bilgi sahibi olma 2
10 Çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma ve yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci 2
11 0
12 0
13 0
14 0
15 0
16 0
17 0
18 0
19 0
Yarıyıl İçi Çalışmaları Sayısı Katkı Payı
Ara Sınav 1 100
Kısa Sınav 0 0
Ödev 0 0
Devam 0 0
Uygulama 0 0
Labaratuvar 0 0
Proje 0 0
Atölye 0 0
Seminer 0 0
Arazi Çalışması 0 0
TOPLAM 100
Yıliçinin Başarıya Oranı 40
Finalin Başarıya Oranı 60
TOPLAM 100
AKTS kredilerinin belirlenmesinde öğrenci işyükü anketlerinden faydalanılmaktadır.
Etkinlik Sayısı Süresi Toplam
Ders Süresi (Sınav Haftaları Hariç) 14 4 56
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi 14 2 28
Ödevler 2 2 4
Sunum 0 0 0
Proje 0 0 0
Laboratuar Çalışması 0 0 0
Arazi ya da Alan Çalışması 0 0 0
Ara Sınavlar 1 20 20
Yarıyıl Sonu Sınavı 1 20 20
İşyükü Saati (30) 30
Toplam İşyükü / Saat 128    
Dersin Akts Kredisi 4    
Ders Notu
Diğer Kaynaklar Genel Muhasebe; Durmuş Acar, Nilüfer Tetik.
Materyal
Dökümanlar
Ödevler
Sınavlar
Materyal Diğer
Planlanmış Öğrenme Faaliyetleri ve Öğretim Yöntemleri
Konferanslar, Uygulamalı Dersler, Sunumlar, Seminerler, Projeler, Laboratuar Uygulamaları(gerekirse)